Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką – łącznie) realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”).

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera SIWZ i dokumentacja projektowa.

Extended TitleRozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką – łącznie)
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-02-01
New text:
2018-02-02
Section:
IV.2.6
Previous text:
2018-04-01
New text:
2018-04-02
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-02-01
New text:
2018-02-02
Deadline Date2018-02-02
Publication Date2018-01-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Addressul. Matejki 1
TownWałbrzych
Postal Code58-300
Phone+48 746414408
Fax+48 746414404
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-01-18

Construction work

Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką – łącznie) realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”).

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera SIWZ i dokumentacja projektowa.

Extended TitleRozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką – łącznie)
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 2 roboty budowlane z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawca ma wykazać dwie roboty budowlane (na podstawie zawartej umowy) polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie odcinka ulicy lub drogi klasy co najmniej G o długości minimum 450 m wraz z budową lub/i przebudową lub /i remontem kanalizacji deszczowej oraz budową lub/i przebudową lub /i remontem oświetlenia drogowego.

New text:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

Wykonawca ma wykazać 1 robotę budowlaną (na podstawie zawartej umowy) polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie odcinka ulicy lub drogi klasy co najmniej G o długości minimum 450 m wraz z budową lub/i przebudową lub /i remontem kanalizacji deszczowej oraz budową lub/i przebudową lub /i remontem oświetlenia drogowego.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-01-29
New text:
2018-02-01
Section:
IV.2.6
Previous text:
2018-03-29
New text:
2018-04-01
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-01-29
New text:
2018-02-01
Deadline Date2018-02-01
Publication Date2018-01-18
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Addressul. Matejki 1
TownWałbrzych
Postal Code58-300
Phone+48 746414408
Fax+48 746414404
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-01-13

Construction work

Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką - łącznie) realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”).

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera SIWZ i dokumentacja projektowa.

Extended TitleRozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką - łącznie)
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-01-23
New text:
2018-01-29
Section:
IV.2.6
Previous text:
2018-03-23
New text:
2018-03-29
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-01-23
New text:
2018-01-29
Deadline Date2018-01-29
Publication Date2018-01-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Addressul. Matejki 1
TownWałbrzych
Postal Code58-300
Phone+48 746414408
Fax+48 746414404
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-12-22

Construction work

Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką – łącznie) realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”).

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera SIWZ i dokumentacja projektowa.

Extended TitleRozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką – łącznie)
Deadline Date2018-01-23
Publication Date2017-12-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Addressul. Matejki 1
TownWałbrzych
Postal Code58-300
Phone+48 746414408
Fax+48 746414404
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-12-20

Construction work

Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką – łącznie) realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”).

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera SIWZ i dokumentacja projektowa.

Extended TitleRozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką – łącznie)
Deadline Date2018-01-23
Publication Date2017-12-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Addressul. Matejki 1
TownWałbrzych
Postal Code58-300
Phone+48 746414408
Fax+48 746414404
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-12-16

Construction work

Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką - łącznie) realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”).

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera SIWZ i dokumentacja projektowa.

Extended TitleRozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką - łącznie).
Extended Description

1. Branża drogowa.

— przebudowa skrzyżowania ul. Kamieniecka/Noworudzka/Głuszycka na skrzyżowanie typu rondo,

— zmiana geometrii jezdni ul. Kamienieckiej i jej poszerzenie o dodatkowy pas ruchu pojazdów powolnych,

— zmiana geometrii jezdni ul. Noworudzkiej i Głuszyckiej w zakresie niezbędnym do prawidłowego powiązania z projektowanym skrzyżowaniem typu rond,

— budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych w miejsce istniejących obecnie chodników,

— budowa nowych chodników dla pieszych,

— budowa pochylni z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

— zmiana lokalizacji przejść dla pieszych i budowa przejazdów rowerowych,

— zmiana usytuowania zatoki autobusowej,

— budowa nowych i wymiana istniejących murów oporowych,

— zmiana geometrii i lokalizacji zjazdów publicznych i indywidualnych,

— wycinka ok. 235 drzew oraz 5211 m2 krzewów,

— zabezpieczenie wykonanych murów oporowych powłoką antygraffiti.

2. Odwodnienie pasa drogowego.

— rozebranie zamkniętego Potoku Rusinówka w KM2+365,50 do KM 2+450,00,

— zamulenie kanalizacji przeznaczonej do wyłączenia,

— zamknięty odcinek potoku Rusinówka PE Dn800 – 136,9 m,

— rury kanalizacyjne PE Dn800 – 390,4 m,

— rury kanalizacyjne PE Dn400 – 602,9 m,

— rury kanalizacyjne PE Dn315 – 128,1 m,

— rury kanalizacyjne PE Dn200 – 491,6 m,

— studnie kanalizacyjne – 67 kpl.,

— separator betonowy – 2 kpl.

3. Kanalizacja sanitarna.

— rury kanalizacyjne PP-B Dn250 – 758 m,

— rury kanalizacyjne PP-B Dn200 – 294 m,

— rury kanalizacyjne PP-B Dn160 – 267 m,

— studnie kanalizacyjne – 49 kpl.

4. Sieć wodociągowa.

— PE Dn225 – 659,25 m,

— PE Dn160 – 68,80 m,

— PE Dn125 – 25,25 m,

— PE Dn110 – 43,65 m,

— PE Dn90 – 50,30 m,

— PE Dn40 – 115,30 m,

— hydranty – 6 szt.

5. Sieć gazowa.

PE Dn50 – 0,45 m,

PE Dn63 – 9,20 m,

PE Dn90 – 18,55 m,

PE Dn125 – 191,50 m,

PE Dn160 – 25,90 m.

6. Branża elektryczna.

— demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami, wysięgnikami i oprawami,

— demontaż istniejących przyłączy elektroenergetycznych nN 0,4 kV zasilających budynki przeznaczone do rozbiórki,

— przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4 kV zasilającego budynek kamienicy i dawnej straży pożarnej,

— przebudowa istniejącego stanowiska słupowego linii napowietrznej nN wraz ze amianą lokalizacji i wymianą słupa na nowy,

— zabudowa szafki oświetlenia ulicznego,

— zabudowa linii kablowej nN 0,4 kV zasilającej projektowaną szafkę oświetlenia drogowego SO,

— budowa linii kablowej nN 0,4 kV zasilającej projektowane słupy oświetlenia ulicznego z projektowanej szafki oświetlenia drogowego SO,

— budowa linii kablowej nN 0,4 kV zasilającej istniejące słupy oświetlenia (odtworzenie połączenia kablowego relacji szafka oświetleniowa UO-168 – istniejący słup oświetleniowy PO4),

— budowa linii kablowej nN 0,23 kV zasilającej oprawy dekoracyjne wewnątrz projektowanego ronda wraz z zabudową opraw dekoracyjnych gruntowych,

— ustawienie nowoprojektowanego oświetlenia ulicznego – słupów oświetleniowych z wysięgnikami i punktami oświetleniowymi.

UWAGA: Demontaż istniejącego oświetlenia należy wykonać w sposób ostrożny, uwzględniający, fakt, że oświetlenie zostanie ponownie wbudowane na ul. Przemysłowej. Po dokonaniu demontażu Wykonawca zobowiązany będzie przetransportować materiały na miejsce wskazane przez Zamawiającego (teren Wałbrzycha) oraz przekazać je protokolarnie.

7. Branża telekomunikacyjna.

— ułożenie nowej kablowej kanalizacji telekomunikacyjnej z wciągnięciem kabli odtworzeniowych poza obszarem kolizji,

— przebudowa kabli miedzianych i światłowodowych.

8. Branża konstrukcyjna.

— rozbiórka budynku wielorodzinnego przy ul. Noworudzkiej 16 (bez ściany szczytowej od strony południowej, wspólnej z budynkiem PSP),

— rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego przy ul. Kamienieckiej 7 (wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi, murami oporowymi oraz ogrodzeniami murowanymi).

Deadline Date2018-01-23
Publication Date2017-12-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Addressul. Matejki 1
TownWałbrzych
Postal Code58-300
Phone+48 746414408
Fax+48 746414404
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 5, 2018
Przedmiotem zamówienia jest budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do siwz.
View more
Deadline: Mar 5, 2018
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepustów na mostki w Nadleśnictwie Lubaczów”.
View more
Deadline: Mar 1, 2018
1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku byłej kuchni na ZDO w WSS Tychach w wraz z termomodernizacją całego budynku i kompleksowym wykonaniem instalacji: elektrycznej, wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w tym...
View more