Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno (od km 0+000 do km 2+120).

Zakres inwestycji obejmuje m.in.,roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa wiążąca i ścieralna), przebudowa chodników oraz ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie ścieku przykrawężnikowego wraz z regulacją pionową urządzeń podziemnych oraz przebudowa studzienek ściekowych, odtworzenie rowów, umocnienie poboczy,zagospodarowanie terenów zieleni. Dokumentacja projektowa przedstawia zakres robót obejmujący przebudowę drogi powiatowej nr 4756P od km 0+000,00 do km 2+700,00 natomiast przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę ww. drogi od km 0+000,00 (droga wojewódzka nr 305) do km 2+120,00 (droga gminna nr 712549P- ul. Ogrodowa). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Extended TitlePrzebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno.
Extended Description

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres robót obejmujący przebudowę drogi powiatowej nr 4756P od km 0+000,00 do km 2+700,00 natomiast przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę ww. drogi od km 0+000,00 (droga wojewódzka nr 305) do km 2+120,00 (droga gminna nr 712549P- ul. Ogrodowa).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i kosztorys ofertowy - stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ.

Deadline Date2018-01-24
Publication Date2017-12-16
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1462581.32
OrganisationZarząd Dróg Powiatowych
Attention OfKinga Golembka
AddressPlac Kościuszki 4B
TownLeszno
Postal Code64-100
Phone+48 655256983
Fax+48 655256979
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Dostosowanie budynków CBiES GUS w Jachrance do obowiązujących przepisów ppoż. (Etap – II).
View more
Deadline: Feb 21, 2018
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 2701L Annopol–Księżomierz-Dzierzkowice-Urzędów-Popkowice-Dąbrowa Bór-Kraśnik na odcinku Urzędów –Kraśnik zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ.
View more
Deadline: Feb 28, 2018
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów-Granica Państwa od km 6+800 do km 10+000 oraz od km 24+700 do km 28+100. W ramach partnerskiego projektu pn.:...
View more