Przedmiot zamówienia polegać będzie na rozbudowie drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol-Gorajec, poprzez dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych DK 74 do wymogów obowiązujących standardów dla drogi klasy GP, dostosowanie drogi do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś.

Extended TitleRozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec
Extended Description

Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec od km 228+190 (229+250) do km 235+575 (236+653,88). Przedmiot zamówienia polegać będzie na rozbudowie drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol-Gorajec, poprzez dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych DK 74 do wymogów obowiązujących standardów dla drogi klasy GP, dostosowanie drogi do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w SIWZ.

Publication Date2018-08-28
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value51189680.86
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Attention OfAndrzej Wąchała
Addressul. Ogrodowa 21
TownLublin
Postal Code20-075
Phone+48 815349241
Fax+48 815349239
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 27, 2018
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących częściach:Cz. I – dostawa cyrkli kabłąkowych,Cz. II – dostawa fałdomierzy.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a i 2b do SIWZ.4. Dostarczony...
View more
Deadline: Nov 6, 2018
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Centrum Sportowego Politechniki Wrocławskiej przy ul. Chełmońskiego 16 we Wrocławiu w zakresie objętym Etapem I i II.2. Zamówienie obejmuje następujące prace: budowa Obiektu nr 1:...
View more
Deadline: Oct 30, 2018
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi serwisowej wzdłuż DK14 w Łodzi na odcinku od ul. Rypułtowickiej w Pabianicach do ul. Giełdowej w Ksawerowie.Zakres robót obejmuje m. in.: prace rozbiórkowe, roboty ziemne,...
View more