Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάληψη και διεκπεραίωση της χερσαίας μεταφοράς των αποστολών-αντικειμένων της εταιρείας Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε..

Extended TitleΔιακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 1350/2017 — Παροχή υπηρεσιών, για τη μεταφορά των αποστολών - αντικειμένων της εταιρείας Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., με χρήση φορτηγών Δ.Χ..
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάληψη και διεκπεραίωση της χερσαίας μεταφοράς των αποστολών-αντικειμένων της εταιρίας Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. ή και άλλων συνεργαζόμενων με αυτήν εταιριών καθώς και αντικειμένων που διαχειρίζεται και διακινεί για λογαριασμό της εταιρείας ο ΕΛ.ΤΑ., από και προς υπηρεσιακές λειτουργίες της Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ., συνεργατών της, μονάδες παραγωγής των ΕΛ.ΤΑ., εγκαταστάσεις πελατών της Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. κ.τ.λ.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: Δρομολόγιο με κωδικό Ε01 «Νομού Αττικής», εκτιμώμενης αξίας 26.500,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τμήμα 2: Δρομολόγιο με κωδικό Ε02 «Νομού Αττικής», εκτιμώμενης αξίας 41.500,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τμήμα 3: Δρομολόγιο με κωδικό Ε05 «Νομού Θεσσαλονίκης», εκτιμώμενης αξίας 17.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τμήμα 4: Δρομολόγιο με κωδικό Ε06 «Νομού Θεσσαλονίκης», εκτιμώμενης αξίας 13.200,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τμήμα 5: Δρομολόγιο με κωδικό Ε07 «Νομού Θεσσαλονίκης», εκτιμώμενης αξίας 14.600,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τμήμα 6: Δρομολόγιο με κωδικό Κ1 «Περιοχή Πάτρα - Λαμία και αντίστροφα», εκτιμώμενης αξίας 109.500,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τμήμα 7: Δρομολόγιο με κωδικό Κ2 «Περιοχή Κοζάνη - Λάρισα και αντίστροφα», εκτιμώμενης αξίας 83.400,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τμήμα 8: Δρομολόγιο με κωδικό Κ3-Κ3Α «Περιοχή Δράμα - Καβάλα και αντίστροφα», εκτιμώμενης αξίας 71.500,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τμήμα 9: Δρομολόγιο με κωδικό Κ4 «Περιοχή Βέροια - Κοζάνη και αντίστροφα», εκτιμώμενης αξίας 65.800,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Deadline Date2018-01-26
Publication Date2018-01-03
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value26500.00
OrganisationΤαχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
Attention OfΚωνσταντίνος Κομματάς
AddressΛεωφόρος Βουλιαγμένης και Ηλία Ηλιού 115 - 117
TownAthens
Postal Code116 80
Phone+30 2106073172
Fax+30 2106073193
Class Code60160000
Class DescriptionMail transport by road
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 21, 2018
Προμήθεια σκυροδέματος. Σκυροδέματα ποιότητας C20/25, C25/30 για τη χύτευση των φρεατοπασσάλων, του κεφαλόδεσμου και του τοιχίου αντιστήριξης με αντηρίδες, που συνθέτουν το τεχνικό έργο αντιστήριξης του βόρειου πρανούς και ανάληψης...
View more
Deadline: Feb 21, 2018
«Προστασία και τεκμηρίωση του βόρειου πρανούς, του χώρου όπου εδράζεται το μνημείο», περιλαμβάνεται η κατασκευή των φρεατοπασσάλων, του κεφαλόδεσμου και του τοιχίου αντιστήριξης με αντηρίδες, που συνθέτουν το τεχνικό έργο...
View more
Deadline: Feb 20, 2018
Η Αναθέτουσα Αρχή θα αναθέσει με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σε εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο από εκείνη και την ελεγχόμενη εταιρεία (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων...
View more