Usługi regularnego przewozu osób wykonywane w ramach komunikacji miejskiej na liniach autobusowych nadzorowanych przez ZTM na całej sieci komunikacyjnej tj. na terenie m.st. Warszawy i gmin podmiejskich, z którymi m.st. Warszawa podpisało stosowne porozumienia

Deadline Date2019-01-29
Publication Date2018-02-02
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationZarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
Attention OfDorota Marszał
Addressul. Żelazna 61
TownWarsaw
Postal Code00-848
Phone+48 224594288
Fax+48 224594224
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 10, 2018
The subject of this tender is to establish the framework contract for the supply of handheld carbon dioxide detectors.
View more
Deadline: Apr 30, 2018
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze-Łącznik od km 28+280 do km 30+325 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:...
View more
Deadline: Apr 30, 2018
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku szkolnego trzykondygnacyjnego (segmenty A, B, C) wraz z częścią sportową (segment A hala na kondygnacji 2 i 3) oraz pełnym uzbrojeniem technicznym.
View more