Zakup w latach 2018-2020 technicznych środków materiałowych (tśm) do statków powietrznych

Publication Date2018-06-01
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeContract award without prior publication
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot specified
Value5 335 200,00
Organisation3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej
Attention Ofmjr Marcin FURMAŃCZYK
Addressul. Bohaterów Walk nad Bzurą
TownKutno
Postal Code99-300
Phone+48 261430148
Fax+48 261430189
Class Code34741000
Class DescriptionAircraft equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 27, 2018
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w Starachowicach, w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Poniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zielni miejskiej w Starachowicach”.Zamówienie jest współfinansowane ze środków...
View more
Deadline: Jul 30, 2018
Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Redłowo
View more
Deadline: Jul 3, 2018
Przedmiotem zamówienia jest Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów oraz Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Uniejów w zakresie obiektów technologicznych tj. Stacji Uzdatniania Wody oraz zbiorowych Oczyszczalni Ścieków
View more