Provision of software development and maintenance services:

(i) Development of new software products or major upgrade of an existing software product delivered in the form of a project;

(ii) maintenance activities pertaining to the modification of a product after delivery to correct faults, to improve performance or other attributes; and

(iii) further development of an existing software product, typically to add or modify business functionality.

The place of performance of the contract will predominantly be at the contractor’s premises. Only a few activities is expected to be delivered at ECDC’s premises in Solna, Sweden.

The contractor is expected to work in close collaboration with ECDC, an external IT infrastructure contractor, and an external IT Quality Assurance contractor.

Extended TitleSoftware development services
Extended Description

Provision of software development and maintenance services:

(i) Development of new software products or major upgrade of an existing software product delivered in the form of a project;

(ii) maintenance activities pertaining to the modification of a product after delivery to correct faults, to improve performance or other attributes; and

(iii) further development of an existing software product, typically to add or modify business functionality.

The place of performance of the contract will predominantly be at the contractor’s premises. Only a few activities is expected to be delivered at ECDC’s premises in Solna, Sweden.

The contractor is expected to work in close collaboration with ECDC, an external IT infrastructure contractor, and an external IT Quality Assurance contractor.

Publication Date2018-02-21
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationEuropean Centre for Disease Prevention and Control
Attention OfProcurement Back Office
AddressGranits väg 8
TownSolna
Postal Code171 65
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 24, 2018
Beställaren äger och förvaltar ett antal fastigheter inom kommunen däribland fastigheter med bostadslägenheter för uthyrning till privatpersoner. Inom ramen för sin fastighetsförvaltning gör Beställaren årligen ett antal investeringsprojekt som bl...
View more
Deadline: Sep 24, 2018
Renovering av badrum och byte av stammar i 140 lägenheter med möjlighet till option på ytterligare 160 lägenheter, Landalagången 5-17 och 2-14.
View more
Deadline: Oct 5, 2018
Upphandlingen omfattar Ramavtal med flera parter för utförande av s.k. VS-arbeten eller rörmockeriarbete som det också kan kallas. Omfattningen av upphandlingen redovisas i sin helhet i upphandlingsdokumenten
View more