Het hoofdgebouw ca 2.000 m2 (15 lokalen, 1 speelzaal en 1 voorschoollokaal) en gymnastiekgebouw behoren tot de opgave. De opgave van het project is om binnen het huidige volume een optimale school te maken. Hierbij moet zoveel mogelijk worden uitgegaan van de bestaande situatie.

Ontwerpende studie die door de school is uitgekozen heeft een duidelijke richting zowel van de architectonische waarde die gehanteerd wordt als de functionele indeling van het gebouw (zie bijlage voor het gekozen oplossing).

Uitgangspunt voor de binnenklimaat is frisse scholen klasse B.

Extended TitleMarktconsultatie - Marktconsultatie Bouworganisatie / verbouwing van basisschool de Wereldburger - Gemeente Amsterdam
Extended Description

Het doel van deze marktconsultatie is om inzicht te krijgen in de voorkeuren en onderliggende afwegingen van marktpartijen met betrekking tot contractvorm en bouworganisatie voor dit project.

Voor marktpartijen geeft deze marktconsultatie de gelegenheid om vooraf mee te denken over de voorwaarden en vraagstelling. Voor ons geeft het meer inzicht in de beweegredenen waarom een marktpartij al dan niet mee zou willen doen.

Publication Date2018-02-21
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Attention OfAanbestedingsteam Amsterdam
AddressWeesperstraat 430
TownAmsterdam
Postal Code1018 DN
Phone+31 630475883
Class Code45262700
Class DescriptionBuilding alteration work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 10, 2019
Nieuwbouw en renovatie 5 rioolgemalen project TSNO 100247DoelstellingDe hoofddoelstelling van het project is:• Het realiseren van 5 nieuwe rioolgemalen voor het afvoeren van het afvalwater van de verschillende kernen naar...
View more
Deadline: Jan 10, 2019
Aanleg en vervangen 5 tracés project TSNO 100247DoelstellingDe opdracht (realisatie, aansluiten, testen, opleveren en 1 jaar onderhoudstermijn) wordt op basis van de UAV-GC 2005 uitgevoerd.De aanbesteding bevat 3 percelen te...
View more
Deadline: Nov 1, 2018
Windesheim heeft de ambitie om een circulaire renovatie uit te voeren. Windesheim wil een overeenkomst aangaan met 1 opdrachtnemer voor het in bouwteam renoveren van gebouwen B en C inclusief...
View more