Het hoofdgebouw ca 2.000 m2 (15 lokalen, 1 speelzaal en 1 voorschoollokaal) en gymnastiekgebouw behoren tot de opgave. De opgave van het project is om binnen het huidige volume een optimale school te maken. Hierbij moet zoveel mogelijk worden uitgegaan van de bestaande situatie.

Ontwerpende studie die door de school is uitgekozen heeft een duidelijke richting zowel van de architectonische waarde die gehanteerd wordt als de functionele indeling van het gebouw (zie bijlage voor het gekozen oplossing).

Uitgangspunt voor de binnenklimaat is frisse scholen klasse B.

Extended TitleMarktconsultatie - Marktconsultatie Bouworganisatie / verbouwing van basisschool de Wereldburger - Gemeente Amsterdam
Extended Description

Het doel van deze marktconsultatie is om inzicht te krijgen in de voorkeuren en onderliggende afwegingen van marktpartijen met betrekking tot contractvorm en bouworganisatie voor dit project.

Voor marktpartijen geeft deze marktconsultatie de gelegenheid om vooraf mee te denken over de voorwaarden en vraagstelling. Voor ons geeft het meer inzicht in de beweegredenen waarom een marktpartij al dan niet mee zou willen doen.

Publication Date2018-02-21
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Attention OfAanbestedingsteam Amsterdam
AddressWeesperstraat 430
TownAmsterdam
Postal Code1018 DN
Phone+31 630475883
Class Code45262700
Class DescriptionBuilding alteration work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 21, 2019
De provincie Overijssel is voornemens een opdracht te verstrekken voor WK-2019-01, dagelijks onderhoud vaarwegen.De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:• Onderhouden van bermen, taluds en watergangen• Onderhouden van groenvoorzieningen• Uitvoeren van...
View more
Deadline: Jan 24, 2019
De opdracht betreft het prestatiegericht bouwen, beheren en onderhouden van een zonnepark van 6,5 MWp op de vuilstort locatie van ROVA te Rheezerveen.
View more
Deadline: Jan 23, 2019
De opdracht behelst in hoofdzaak het realiseren van de nieuwbouw het Actief College (4 301 m2 bvo incl. gymzaal) en is gelegen in Poortwijk III, een nieuwbouwwijk aan de randweg...
View more