In order to provide assistance to the IET's Infrastructure Department with regard to electricity projects and the maintenance of electrical installations, there is a need for various services undertaken by persons with the following profiles:

1) Planning engineer/project manager;

2) Planning engineer;

3) Head mechanic;

4) Technician for installing electrical installations;

5) Assistant technician for installing electrical installations;

6) Technician for installing measuring and regulating technology;

7) Technician for conducting tests.

Extended TitleNL-Petten: Technical assistance for the IET's Infrastructure Department with regard to electricity projects and the maintenance of electrical installations, including the supply of materials
Extended Description

NL-Petten: Technical assistance for the IET's Infrastructure Department with regard to electricity projects and the maintenance of electrical installations, including the supply of materials.

Deadline Date2018-04-16
Publication Date2018-03-08
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value1600000.00
OrganisationEuropean Commission, JRC - Joint Research Centre, JRC.R - Resources (Brussels), JRC.R.2 - Resource Management Petten
Attention OfVuskovic Lino
AddressWesterduinweg 3
TownPetten
Postal Code1755 LE
Class Code50711000
Class DescriptionRepair and maintenance services of electrical building installations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Uitvoeren van de planuitwerkingsfase en realisatiefase ten behoeve van project KIJK.
View more
Deze marktverkenning wordt door de provincie Overijssel (hierna: de provincie) uitgevoerdĀ met als doel om informatie in te winnen overĀ innovatieve technieken, methoden en contractvormen m.b.t. het natuurhersteltraject petgaten Weerribben-Wieden.De provincie nodigt...
View more
Wegenprojecten in Brabant: https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/wegen/wegenprojecten-in-brabant.aspx.De provincie beheert ruim 550 kilometer weg in Brabant. Ze houdt de wegen in stand, verbetert ze en breidt ze zo nodig uit. Daarnaast zorgt de provincie...
View more