Marktconsultatie ten behoeve van een voorgenomen aanbesteding. De provincie Noord-Holland heeft het voornemen de oeverbescherming (13 km) te vervangen op delen van de Niedorpervaart. Vooralsnog zal deze opdracht in 2018 als een Geïntegreerd (Design & Construct) Contract aanbesteed worden. De voorlopige duurzaamheidsdoelstelling voor dit project is: het werk aan de hand van de genoemde duurzaamheidambities zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en uit te voeren binnen meegegeven kaders zoals functionele eisen, een plafondbudget en een krap tijdskader.

Extended TitleMarktconsultatie - Marktconsultatie Oevertraject 20 (verwachte einddatum: 22.3.2018).
Extended Description

n.v.t.

Publication Date2018-03-08
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Noord-Holland
Attention OfI. Utens
AddressHoutplein 33
TownHaarlem
Postal Code2012 DE
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Uitvoeren van de planuitwerkingsfase en realisatiefase ten behoeve van project KIJK.
View more
Deze marktverkenning wordt door de provincie Overijssel (hierna: de provincie) uitgevoerd met als doel om informatie in te winnen over innovatieve technieken, methoden en contractvormen m.b.t. het natuurhersteltraject petgaten Weerribben-Wieden.De provincie nodigt...
View more
Wegenprojecten in Brabant: https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/wegen/wegenprojecten-in-brabant.aspx.De provincie beheert ruim 550 kilometer weg in Brabant. Ze houdt de wegen in stand, verbetert ze en breidt ze zo nodig uit. Daarnaast zorgt de provincie...
View more