Marktconsultatie ten behoeve van een voorgenomen aanbesteding. De provincie Noord-Holland heeft het voornemen de oeverbescherming (13 km) te vervangen op delen van de Niedorpervaart. Vooralsnog zal deze opdracht in 2018 als een Geïntegreerd (Design & Construct) Contract aanbesteed worden. De voorlopige duurzaamheidsdoelstelling voor dit project is: het werk aan de hand van de genoemde duurzaamheidambities zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en uit te voeren binnen meegegeven kaders zoals functionele eisen, een plafondbudget en een krap tijdskader.

Extended TitleMarktconsultatie - Marktconsultatie Oevertraject 20 (verwachte einddatum: 22.3.2018).
Extended Description

n.v.t.

Publication Date2018-03-08
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Noord-Holland
Attention OfI. Utens
AddressHoutplein 33
TownHaarlem
Postal Code2012 DE
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

The JRC Petten plans to purchase an in-situ micromechanical deformation stage to perform micromechanical testing inside the Scanning Electron Microscope (SEM) model Zeiss Leo Supra 50. The system must allow...
View more
Deadline: Oct 30, 2018
In order to provide assistance to JRC Petten’s Infrastructure Department with regard to electricity projects and the maintenance of electrical installations, there is a need for various services undertaken by...
View more
Deadline: Nov 12, 2018
Het werk betreft het verlengen van de levensduur van de bestaande hoofdtransportriolen door middel van het relinen. Zie verder de aanbestedingsleidraad.
View more