Marktconsultatie ten behoeve van een voorgenomen aanbesteding. De provincie Noord-Holland heeft het voornemen de oeverbescherming (13 km) te vervangen op delen van de Niedorpervaart. Vooralsnog zal deze opdracht in 2018 als een Geïntegreerd (Design & Construct) Contract aanbesteed worden. De voorlopige duurzaamheidsdoelstelling voor dit project is: het werk aan de hand van de genoemde duurzaamheidambities zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en uit te voeren binnen meegegeven kaders zoals functionele eisen, een plafondbudget en een krap tijdskader.

Extended TitleMarktconsultatie - Marktconsultatie Oevertraject 20 (verwachte einddatum: 22.3.2018).
Extended Description

n.v.t.

Publication Date2018-03-08
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Noord-Holland
Attention OfI. Utens
AddressHoutplein 33
TownHaarlem
Postal Code2012 DE
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 19, 2019
De primaire waterkering van de IJssel tussen Wapenveld en Hattem voldoet niet meer aan de landelijk geldende veiligheidseisen die aan waterkeringen worden gesteld. De kering ligt op grote afstand van...
View more
Onderwerp van Aanbesteding zullen zijn de volgende locaties, ruimtes en systemen:A] Oude StadhuisVervanging en inrichting van audiovisuele installaties in de volgende ruimtes:1. Raadzaal;2. Commissiekamer;3. Collegekamer;4. Trouwzaal.B] StadskantorenIn de stadskantoren bevinden...
View more
Levering redvoertuig(en) Veiligheidsregio Utrecht
View more