Marktconsultatie ten behoeve van een voorgenomen aanbesteding. De provincie Noord-Holland heeft het voornemen de oeverbescherming (13 km) te vervangen op delen van de Niedorpervaart. Vooralsnog zal deze opdracht in 2018 als een Geïntegreerd (Design & Construct) Contract aanbesteed worden. De voorlopige duurzaamheidsdoelstelling voor dit project is: het werk aan de hand van de genoemde duurzaamheidambities zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en uit te voeren binnen meegegeven kaders zoals functionele eisen, een plafondbudget en een krap tijdskader.

Extended TitleMarktconsultatie - Marktconsultatie Oevertraject 20 (verwachte einddatum: 22.3.2018).
Extended Description

n.v.t.

Publication Date2018-03-08
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Noord-Holland
Attention OfI. Utens
AddressHoutplein 33
TownHaarlem
Postal Code2012 DE
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO Utrecht) en KMN Kind & Co zijn voornemens om in de nieuwe wijk Rijnvliet in Leidsche Rijn, Utrecht een Kindcentrum (KC) voor kinderen tussen...
View more
De gemeente Helmond staat voor de uitdaging om samen met 'de stad' ervoor te zorgen dat, ondanks de forse bezuinigingen op beheer- en onderhoud, het toch een prettig woon- en...
View more
Deadline: Jul 20, 2018
Aanbesteding middels een Europese niet-openbare procedure conform het ARW2016 om tot gunning te komen van het raamcontract ""Bouw- en woonrijp maken Bouverijen 2018-2022".Korte omschrijving van het project:In gemeente Breda wordt tussen...
View more