Marktconsultatie ten behoeve van een voorgenomen aanbesteding. De provincie Noord-Holland heeft het voornemen de oeverbescherming (13 km) te vervangen op delen van de Niedorpervaart. Vooralsnog zal deze opdracht in 2018 als een Geïntegreerd (Design & Construct) Contract aanbesteed worden. De voorlopige duurzaamheidsdoelstelling voor dit project is: het werk aan de hand van de genoemde duurzaamheidambities zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en uit te voeren binnen meegegeven kaders zoals functionele eisen, een plafondbudget en een krap tijdskader.

Extended TitleMarktconsultatie - Marktconsultatie Oevertraject 20 (verwachte einddatum: 22.3.2018).
Extended Description

n.v.t.

Publication Date2018-03-08
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Noord-Holland
Attention OfI. Utens
AddressHoutplein 33
TownHaarlem
Postal Code2012 DE
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 10, 2019
Nieuwbouw en renovatie 5 rioolgemalen project TSNO 100247DoelstellingDe hoofddoelstelling van het project is:• Het realiseren van 5 nieuwe rioolgemalen voor het afvoeren van het afvalwater van de verschillende kernen naar...
View more
Deadline: Jan 10, 2019
Aanleg en vervangen 5 tracés project TSNO 100247DoelstellingDe opdracht (realisatie, aansluiten, testen, opleveren en 1 jaar onderhoudstermijn) wordt op basis van de UAV-GC 2005 uitgevoerd.De aanbesteding bevat 3 percelen te...
View more
Deadline: Nov 1, 2018
Windesheim heeft de ambitie om een circulaire renovatie uit te voeren. Windesheim wil een overeenkomst aangaan met 1 opdrachtnemer voor het in bouwteam renoveren van gebouwen B en C inclusief...
View more