Marktconsultatie ten behoeve van een voorgenomen aanbesteding. De provincie Noord-Holland heeft het voornemen de oeverbescherming (13 km) te vervangen op delen van de Niedorpervaart. Vooralsnog zal deze opdracht in 2018 als een Geïntegreerd (Design & Construct) Contract aanbesteed worden. De voorlopige duurzaamheidsdoelstelling voor dit project is: het werk aan de hand van de genoemde duurzaamheidambities zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en uit te voeren binnen meegegeven kaders zoals functionele eisen, een plafondbudget en een krap tijdskader.

Extended TitleMarktconsultatie - Marktconsultatie Oevertraject 20 (verwachte einddatum: 22.3.2018).
Extended Description

n.v.t.

Publication Date2018-03-08
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Noord-Holland
Attention OfI. Utens
AddressHoutplein 33
TownHaarlem
Postal Code2012 DE
Class Code45240000
Class DescriptionConstruction work for water projects
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

De provincie Zuid-Holland werkt samen met het Rijk en de regio Holland Rijnland aan het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid van de oost-westverbinding (A4-A44-N206) en de bereikbaarheid en leefbaarheid...
View more
Deadline: Apr 23, 2018
De gemeente Rheden is voornemens een optieovereenkomst met model koopovereenkomst af te sluiten met één geschikte ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.Van de te ontwikkelende partij met...
View more
Deadline: Apr 30, 2018
Doel.Het doel van deze aanbesteding is het selecteren van de partij(en) voor de uitvoering van het slopen, ontmantelen en de asbestsanering van de gebouwen Vendelstraat 2 en Nieuwe Doelenstraat 15 in Amsterdam.De...
View more