Rekonstrukce turistických chodníků na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Jedná se o rekonstrukce stávajících chodníků, které jsou ve špatném technickém stavu a tím nutí návštěvníky sešlapávat okolí chodníků.

Extended TitleRekonstrukce turistických chodníků 2018
Extended Description

Jedná se o rekonstukci turistického chodníků Bouda Bílé Labe - Luční bouda.

Publication Date2018-07-11
CountryCzech Republic
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value13176133.92
OrganisationSpráva Krkonošského národního parku
Attention OfMgr. R. Braunová
AddressDobrovského 3
TownVrchlabí
Postal Code543 01
Phone+420 499456337
Class Code45233223
Class DescriptionCarriageway resurfacing works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

4.1. Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebního díla dle projektové dokumentace pro provedení stavby „PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče“ (dále též „veřejná zakázka“)...
View more
Deadline: Nov 19, 2018
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo dle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, tzv. Fidic...
View more
Deadline: Oct 18, 2018
Realizace protipovodňových úprav koryta toku Třebovka v ř. km 12,151 – 23,788 spočívající ve výstavbě souboru liniových opatření, která mají zvýšit kapacitu koryta. Toho bude dosaženo úpravou a opevněním koryta...
View more