Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce turistických chodníků na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Jedná se o rekonstrukce stávajících chodníků, které jsou ve špatném technickém stavu a tím nutí návštěvníky sešlapávat okolí chodníku, čímž ho neúměrně rozšiřují a ničí okolní biotop.

Extended TitleRekonstrukce turistických chodníků 2018
Extended Description

Jedná se o rekonstrukce stávajících chodníků, které jsou ve špatném technickém stavu a tím nutí návštěvníky sešlapávat okolí chodníku, čímž ho neúměrně rozšiřují a ničí okolní biotop.

Deadline Date2018-04-10
Publication Date2018-03-08
CountryCzech Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value3381650.66
OrganisationSpráva Krkonošského národního parku
Attention OfMgr. Radka Braunová
AddressDobrovského 3
TownVrchlabí
Postal Code543 01
Phone+420 499456337
Class Code45233223
Class DescriptionCarriageway resurfacing works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 18, 2018
Předmětem zakázky je rozšíření objektu stávající školy. V areálu je bývalá školka, u které dojde k demolici, tím vznikne prostor pro rozšíření stávající školy. Propojení budov stávající a dostavby školy...
View more
Deadline: Apr 5, 2018
Předmětem zakázky je výstavba obchvatu města Chýnov v délce 3,55 km, jehož realizací dojde k odklonu velmi silné tranzitní dopravy z centra města. Silnice I/19 je v tomto intravilánovém úseku...
View more
Deadline: Apr 16, 2018
Předmětem veřejné zakázky je zejména zhotovení stavby připojovací komunikace v areálu přístavu Mělník, navazující na stávající páteřní vnitropřístavní komunikaci, včetně zhotovení manipulační a odstavné plochy, terénních úprav, oplocení, veřejného osvětlení...
View more