Predmet zákazky sa člení na časti:

Logický celok č. 1 - Traktor s príslušenstvom

Logický celok č. 2 - Manipulácia a spracovanie stavebného odpadu

Logický celok č. 3 - Závesné kontajnery

Extended TitleObstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište
Changes
Section:
IV.2.7)
Previous text:

Otváranie častí ponúk označené ako "Ostatné" je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní neverejné. Otváranie častí ponúk označených ako "Kritériá" sa vykoná len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.

Informácie o oprávnených osobách sú uvedené v Súťažných podkladoch.

New text:

Nakoľko verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať podľa § 66 ods. 7 a predkladanie ponúk bude podľa § 49 ods. 6 písm. a), otváranie ponúk bude verejné a Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk oprávneným osobám.

Informácie o oprávnených osobách sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Section:
VI.3)
Previous text:

Pôvodné 4 body ostávajú nezmenené. Dopĺňa sa len bod. 5.

New text:

5) Verejný obstarávateľ bude postupovať pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 66 ods. 7, t. j. reverzným postupom, preto ponuky si žiada predkladať podľa § 49 ods. 6 písm. a), čiže jednoobálkovým systémom!

Deadline Date2018-04-11
Publication Date2018-03-13
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationZdruženie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište
Attention OfPavol Paulovič
AddressVeľké Orvište
TownVeľké Orvište
Postal Code922 01
Phone+421 911271955
Class Code43250000
Class DescriptionFront-end shovel loaders
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-03-08

Miscellaneous special-purpose machinery

Predmet zákazky sa člení na časti:

Logický celok č. 1 - Traktor s príslušenstvom.

Logický celok č. 2 - Manipulácia a spracovanie stavebného odpadu.

Logický celok č. 3 - Závesné kontajnery.

Extended TitleObstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište
Extended Description

Predmetom obstarávania sú nasledujúce komunálne stroje a zariadenia:

1) Kolesový traktor - 1 ks

2) Čelný nakladač - 1 ks

3) Náves jednoosový trojstranný sklápač - 1 ks

4) Štiepkovač drevnej hmoty - 1 ks

5) Ramenový nakladač reťazový na podvozku - 1 ks

Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Deadline Date2018-04-11
Publication Date2018-03-08
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value223066.67
OrganisationZdruženie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište
Attention OfPavol Paulovič
AddressVeľké Orvište 17
TownVeľké Orvište
Postal Code922 01
Phone+421 911271955
Class Code42990000
Class DescriptionMiscellaneous special-purpose machinery
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 23, 2018
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania.
View more
Deadline: Apr 26, 2018
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš – Važec. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky...
View more
Deadline: Apr 13, 2018
Predmetom zákazky je realizácia projektu Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple postávajúci z 2 relatívne samostatných celkov, ktoré riešia rekonštrukciu horúcovodných (HV) rozvodov tepla...
View more