Predmetom zákazky je obstaranie technológie na separovaný zber odpadu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Extended TitleMesto Šaštín - Stráže - Obstaranie technológie na separovaný zber odpadu
Extended Description

Predmetom zákazky je obstaranie technológie na separovaný zber odpadu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Deadline Date2018-04-11
Publication Date2018-03-08
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaMixed
Value391161.00
OrganisationMesto Šaštín - Stráže
Attention OfMarek Havaš
AddressAlej 549
TownŠaštín-Stráže
Postal Code908 41
Phone+421 221025897 / 221025897
Class Code34928480
Class DescriptionWaste and rubbish containers and bins
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 23, 2018
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania.
View more
Deadline: Apr 26, 2018
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš – Važec. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky...
View more
Deadline: Apr 13, 2018
Predmetom zákazky je realizácia projektu Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple postávajúci z 2 relatívne samostatných celkov, ktoré riešia rekonštrukciu horúcovodných (HV) rozvodov tepla...
View more