Predmetom zákazky je obstaranie technológie na separovaný zber odpadu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Extended TitleMesto Šaštín - Stráže - Obstaranie technológie na separovaný zber odpadu
Extended Description

Predmetom zákazky je obstaranie technológie na separovaný zber odpadu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Deadline Date2018-04-11
Publication Date2018-03-08
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaMixed
Value391161.00
OrganisationMesto Šaštín - Stráže
Attention OfMarek Havaš
AddressAlej 549
TownŠaštín-Stráže
Postal Code908 41
Phone+421 221025897 / 221025897
Class Code34928480
Class DescriptionWaste and rubbish containers and bins
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Predmetom zákazky sú materiály na aplikáciu postrekových technológií, t.j. dodanie asfaltovej katiónaktívnej emulzie a kameniva frakcie 2-5 mm, spĺňajúce podmienky vzájomnej priľnavosti na aplikáciu v zmesi, na použitie pri údržbe...
View more
Predmetom zákazky je operatívny lízing nových osobných vozidiel (prenájom vozidiel so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel). Ďalšími súvisiacimi službami sa rozumejú: servis vozidiel, pneuservis, asistenčné služby,...
View more
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek a ubytovania a s tým súvisiacich služieb, v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa s možnosťou využívania služieb bez územného obmedzenia do...
View more