Otvoreni postupak javne nabave robe velike vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine.

Extended TitleOpskrba električnom energijom
Extended Description

Predmet ovog postupka javne nabave je nabava robe, odnosno opskrba električnom energijom Naručitelja sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u dokumentaciji za nadmetanje. Isporučena električna energija mora sadržavati minimalno 50 % električne energije iz obnovljivih izvora.

Deadline Date2018-04-10
Publication Date2018-03-08
CountryCroatia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value1880000.00
OrganisationGrad Vodice
Attention OfJelena Juričev Martinčev
AddressIve Čaće 8
TownVodice
Postal Code22211
Phone+385 22444913
Fax+385 22444920
Class Code09310000
Class DescriptionElectricity
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 9, 2018
Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje".
View more
Deadline: Mar 30, 2018
Predmet javnog nadmetanja je nabava motornih vozila za potrebe korisnika, sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u dokumentaciji o nabavi.
View more
Deadline: Apr 23, 2018
Predmet nabave je usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu. Predmet nabave je podijeljen u 24 (dvadeset i četiri) grupe. Detaljne karakteristike predmeta nabave nalaze se u Prilogu 1 –...
View more