Otvoreni postupak javne nabave robe velike vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine.

Extended TitleOpskrba električnom energijom
Extended Description

Predmet ovog postupka javne nabave je nabava robe, odnosno opskrba električnom energijom Naručitelja sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u dokumentaciji za nadmetanje. Isporučena električna energija mora sadržavati minimalno 50 % električne energije iz obnovljivih izvora.

Deadline Date2018-04-10
Publication Date2018-03-08
CountryCroatia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value1880000.00
OrganisationGrad Vodice
Attention OfJelena Juričev Martinčev
AddressIve Čaće 8
TownVodice
Postal Code22211
Phone+385 22444913
Fax+385 22444920
Class Code09310000
Class DescriptionElectricity
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Grad Koprivnica kao naručitelj pokreće istraživanje tržišta za pilot projekt „Opsežna transformacija montažne zgrade" čiji je cilj isporučiti replikabilno rješenje za vanjsku, unutarnju i funkcionalnu transformaciju zgrade te implementirati rješenje...
View more
Deadline: Apr 26, 2018
Godišnja nabava lijekova.
View more
Deadline: Apr 27, 2018
Komunikacijsko-zapovjedno vozilo.Detaljan opis predmeta nabave sa naznačenim minimalno potrebnim tehničkim specifikacijama nalazi se u Propisniku za komunikacijsko-zapovjedno vozilo koji je prilog Dokumentacije o nabavi (Prilog 1.).
View more