Denne entreprise omhandler etablering af Nordskovvej.

Nordskovvej er en vejforbindelse som skal skabe en erstatning til Århusvej som vejforbindelse til Silkeborg centrum. Vejen forløber fra Chr. 8.s vej i vest mellem de fredede jernbanebroer (sti- og jernbanebro) over Remstrup Å syd om kolonihaveforeningen Frydenlund, VIA University College og Lillesø, frem til tilslutning ved Århusvej øst for Lillesø.

Extended TitleUdbud af anlæggelse af Nordskovvej i Silkeborg
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2018-04-24
New text:
2018-05-08
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2018-04-24
New text:
2018-05-08
Section:
II.2.7)
Previous text:
2018-06-18
New text:
2018-07-05
Deadline Date2018-05-08
Publication Date2018-04-13
CountryDenmark
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationSilkeborg Kommune
Attention OfTim Kristensen
AddressSøvej 1
TownSilkeborg
Postal Code8600
Phone+45 89701309
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-03-17

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

Denne entreprise omhandler etablering af Nordskovvej.

Nordskovvej er en vejforbindelse som skal skabe en erstatning til Århusvej som vejforbindelse til Silkeborg centrum. Vejen forløber fra Chr. 8.s vej i vest mellem de fredede jernbanebroer (sti- og jernbanebro) over Remstrup Å syd om kolonihaveforeningen Frydenlund, VIA University College og Lillesø, frem til tilslutning ved Århusvej øst for Lillesø.

Extended TitleUdbud af anlæggelse af Nordskovvej i Silkeborg
Extended Description

Denne entreprise omhandler etablering af Nordskovvej.

Nordskovvej er en vejforbindelse som skal skabe en erstatning til Århusvej som vejforbindelse til Silkeborg centrum. Vejen forløber fra Chr. 8.s vej i vest mellem de fredede jernbanebroer (sti- og jernbanebro) over Remstrup Å syd om kolonihaveforeningen Frydenlund, VIA University College og Lillesø, frem til tilslutning ved Århusvej øst for Lillesø.

Deadline Date2018-04-24
Publication Date2018-03-17
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationSilkeborg Kommune
Attention OfTim Kristensen
AddressSøvej 1
TownSilkeborg
Postal Code8600
Phone+45 89701309
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Entreprisen består af No-Dig renovering af hovedkloakledninger med tilhørende forundersøgelser og TV-inspektion og No-Dig renovering af brønde samt TV-inspektion og No-Dig renovering af kloakstik i hele Fors A/S’ forsyningsområde.
View more
Deadline: May 25, 2018
Ringsted Sundhedshus skal i fremtiden danne rammer for Ringsted Kommunes sundhedstilbud til byens borgere. Realiseringen finder sted ved at udbygge det eksisterende Knud Lavard Center (i det følgende benævnt KLC)...
View more
Deadline: May 25, 2018
Boligorganisationen Tårnbyhuse er i gang med at foretage en energirenovering og udvidelse af afdeling 405 (Kastruphuse), som består af 4 længehuse (blok 1-4), 3 punkthuse (blok A-C) og et større...
View more