Deze marktverkenning wordt door de provincie Overijssel (hierna: de provincie) uitgevoerd met als doel om informatie in te winnen over innovatieve technieken, methoden en contractvormen m.b.t. het natuurhersteltraject petgaten Weerribben-Wieden.

De provincie nodigt u graag uit voor deelname aan deze marktverkenning in de vorm van een pitch & match bijeenkomst.

Extended TitleMarktverkenning - Innovatietraject natuurherstel petgaten Weerribben - Wieden
Extended Description

Marktverkenning - Innovatietraject natuurherstel petgaten Weerribben - Wieden.

Publication Date2018-03-21
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSSC ONS
Attention OfRik Bultman
AddressLuttenbergstraat 2
TownZwolle
Postal Code8012 EE
Phone+31 384982234
Class Code45112000
Class DescriptionExcavating and earthmoving work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 18, 2018
Vredenburghlaan – Zuidwestelijke randweg Waddinxveen.De Vredenburghlaan betreft een nieuw aan te leggen verbinding tussen de parallelstructuur A12 en de Zesde Tochtweg.
View more
Deadline: Apr 24, 2018
Het engineeren en uitvoeren van groot variabel onderhoud aan wegen en kunstwerken op de rijkswegen A7, A28, N33 en A37 (perceel 1: Oost) en A31 en A32 (perceel 2: West).
View more
Deadline: May 16, 2018
Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM).
View more