Groslijst "Civiele en Cultuurtechnische Werken" is een lijst met ondernemers die in aanmerking komen voor enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen.

De groslijst "Civiele en Cultuurtechnische Werken" bestaat in totaal uit 8 categorieën.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich voor maximaal 3 categorieën aanmelden bij werken "Civiel en Cultuurtechnisch".

Per categorie worden de ondernemers op de groslijst op een objectieve en transparante wijze geselecteerd en beoordeeld.

Bij een werk binnen een categorie wordt een selectie gemaakt van ondernemers die een offerte mogen uitbrengen. Deze selectie vindt plaats conform het protocol "Werken Bakje_Enkelvoudig Onderhands" en het protocol "Werken Bakje_Meervoudig Onderhands".

Extended TitleGroslijst "Civiele en Cultuurtechnische Werken"
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:
2018-05-01
New text:
2018-06-01
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-04-23
New text:
2018-05-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-04-23
New text:
2018-05-15
Deadline Date2018-05-15
Publication Date2018-04-14
CountryNetherlands
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGemeente Breda
Attention OfJ.A.J.M Koeken
AddressClaudius Prinsenlaan 10
TownBreda
Postal Code4811 DJ
Phone+31 765294835
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-03-23

Engineering works and construction works

Groslijst "Civiele en Cultuurtechnische Werken" is een lijst met ondernemers die in aanmerking komen voor enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen.

De groslijst "Civiele en Cultuurtechnische Werken" bestaat in totaal uit 8 categorieën.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich voor maximaal 3 categorieën aanmelden bij werken "Civiel en Cultuurtechnisch".

Per categorie worden de ondernemers op de groslijst op een objectieve en transparante wijze geselecteerd en beoordeeld.

Bij een werk binnen een categorie wordt een selectie gemaakt van ondernemers die een offerte mogen uitbrengen. Deze selectie vindt plaats conform het protocol "Werken Bakje_Enkelvoudig Onderhands" en het protocol "Werken Bakje_Meervoudig Onderhands".

Extended TitleGroslijst "Civiele en Cultuurtechnische Werken"
Extended Description

Het betreft een selectieprocedure om te komen tot een groslijst “Aanbesteden van Civiele en Cultuurtechnische Werken voor SiB”.

Om de enkel- en meervoudige onderhandse aanbesteding van Werken meer overzichtelijk, transparant, non-discriminatoir en objectief te maken wordt deze groslijst opgesteld.

Groslijst "Civiele en Cultuurtechnische Werken" is een lijst met ondernemers die in aanmerking komen voor enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen.

De groslijst "Civiele en Cultuurtechnische Werken" bestaat in totaal uit 8 categorieën.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich voor maximaal 3 categorieën aanmelden bij werken "Civiel en Cultuurtechnisch".

Per categorie worden de ondernemers op de groslijst op een objectieve en transparante wijze geselecteerd en beoordeeld.

Bij een werk binnen een categorie wordt een selectie gemaakt van ondernemers die een offerte mogen uitbrengen. Deze selectie vindt plaats conform het protocol "Werken Bakje_Enkelvoudig Onderhands" en het protocol "Werken Bakje_Meervoudig Onderhands".

Deadline Date2018-04-23
Publication Date2018-03-23
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGemeente Breda
Attention OfJ.A.J.M Koeken
AddressClaudius Prinsenlaan 10
TownBreda
Postal Code4811DJ
Phone+31 765294835
Class Code45220000
Class DescriptionEngineering works and construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 18, 2018
Vredenburghlaan – Zuidwestelijke randweg Waddinxveen.De Vredenburghlaan betreft een nieuw aan te leggen verbinding tussen de parallelstructuur A12 en de Zesde Tochtweg.
View more
Deadline: Apr 24, 2018
Het engineeren en uitvoeren van groot variabel onderhoud aan wegen en kunstwerken op de rijkswegen A7, A28, N33 en A37 (perceel 1: Oost) en A31 en A32 (perceel 2: West).
View more
Deadline: May 16, 2018
Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM).
View more