Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzy-manie zieleni na terenie miasta Głogowa. Zamówienie obejmuje również konserwa-cję zieleni na terenie cmentarzy komunalnych (ul. Legnicka, Akacjowa i na terenie osiedla Biechów i Brzostów).

W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących prac obejmujących w szczególności:

— koszenie trawników, wywóz biomasy,

— wiosenne i jesienne grabienie liści wraz z ich wywozem (zbieranie ręczne i wydmuchiwanie),

— wiosenne nawożenie,

— nawożenie,

— cięcia prześwietlające (krzewy prowadzone w formie naturalnej),

— pielęgnację żywopłotów, krzewów liściastych i iglastych,

— cięcia formujące odmładzające oraz nie dopuszczające do nadmiernego rozrostu krzewów i żywopłotów,

— podlewanie i nawożenie roślin przesadzonych i nowo posadzonych,

— przycinkę drzew i krzewów w celu odsłonięcie znaków drogowych i drogowskazów, odsłonięcie lamp, usunięcie gałęzi kolidujących ze strefą przechodniów a także zagrażających bezpieczeństwu;

— usuwanie drzew - zarówno planowe (na podstawie stosownych decyzji) jak i wykrotów i zagrażających bezpieczeństwu,

— opryski przeciw komarom,

— na cmentarzach – koszenie trawników, pielęgnacja drzewostanu, usuwanie nieczystości,

— usuwanie śniegu zalegającego na krzewach i młodych drzewkach iglastych,

— oczyszczanie, odmulanie i utrzymanie w porządku stawków zlokalizowanych w parku Nad Strumykiem.

Na pisemne polecenie Zamawiającego mogą być wykonywane następujące prace:

— profilaktyczne opryski i podlewanie środkiem grzybobójczym,

— opryski chemiczne w przypadku zaatakowania przez szkodniki i choroby grzybowe,

— odchwaszczanie i usuwanie samosiewów,

— wykonywanie robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni,

— naprawy elementów małej architektury zlokalizowanych na terenach zieleni,

— drobne naprawy nawierzchni ścieżek i alejek parkowych,

— inne prace związane z prawidłową konserwacją i utrzymaniem terenów zieleni według wpisów do dziennika,

— sadzenie drzew, krzewów i roślin sezonowych,

— opracowywanie planów zagospodarowania terenu, planu nasadzeń roślinami sezonowymi,

— wszelkie prace ogrodnicze związane z utrzymaniem różanek, bylin i roślin cebulowych łącznie z opryskami chemicznymi i okryciem na zimę;

— zamiatanie i odśnieżanie alejek parkowych,

— wykonywanie robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni,

— zakup materiałów związanych z zamówieniem.

Zamówieniem objęte jest planowe usuwanie drzew. Przedmiotem zamówienia jest wycinanie drzew, przekazywanie pozyskanego drewna podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, frezowanie karczy, uprzątnięcie terenu po wykonanej usłudze.

Zamawiający będzie wymagał zbierania liści jesienią i wiosną. Prace te należy pro-wadzić mechanicznie, urządzeniem do zbierania liści.

Zamawiający będzie wymagał koszenia trawników dywanowych kosiarkami, które będą wyposażone w urządzenie do mulczowania pokosu.

Wykaz terenów zieleni, wraz z powierzchniami i planowanymi pracami znajduje się w załączniku do SIWZ.

Extended TitleBieżące utrzymanie zieleni
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzy-manie zieleni na terenie miasta Głogowa. Zamówienie obejmuje również konserwa-cję zieleni na terenie cmentarzy komunalnych (ul. Legnicka, Akacjowa i na terenie osiedla Biechów i Brzostów).

W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących prac obejmujących w szczególności:

— koszenie trawników, wywóz biomasy,

— wiosenne i jesienne grabienie liści wraz z ich wywozem (zbieranie ręczne i wydmuchiwanie),

— wiosenne nawożenie,

— nawożenie,

— cięcia prześwietlające (krzewy prowadzone w formie naturalnej),

— pielęgnację żywopłotów, krzewów liściastych i iglastych,

— cięcia formujące odmładzające oraz nie dopuszczające do nadmiernego rozrostu krzewów i żywopłotów,

— podlewanie i nawożenie roślin przesadzonych i nowo posadzonych,

— przycinkę drzew i krzewów w celu odsłonięcie znaków drogowych i drogowskazów, odsłonięcie lamp, usunięcie gałęzi kolidujących ze strefą przechodniów a także zagrażających bezpieczeństwu;

— usuwanie drzew - zarówno planowe (na podstawie stosownych decyzji) jak i wykrotów i zagrażających bezpieczeństwu,

— opryski przeciw komarom,

— na cmentarzach – koszenie trawników, pielęgnacja drzewostanu, usuwanie nieczystości,

— usuwanie śniegu zalegającego na krzewach i młodych drzewkach iglastych,

— oczyszczanie, odmulanie i utrzymanie w porządku stawków zlokalizowanych w parku Nad Strumykiem.

Na pisemne polecenie Zamawiającego mogą być wykonywane następujące prace:

— profilaktyczne opryski i podlewanie środkiem grzybobójczym,

— opryski chemiczne w przypadku zaatakowania przez szkodniki i choroby grzybowe,

— odchwaszczanie i usuwanie samosiewów,

— wykonywanie robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni,

— naprawy elementów małej architektury zlokalizowanych na terenach zieleni,

— drobne naprawy nawierzchni ścieżek i alejek parkowych,

— inne prace związane z prawidłową konserwacją i utrzymaniem terenów zieleni według wpisów do dziennika,

— sadzenie drzew, krzewów i roślin sezonowych,

— opracowywanie planów zagospodarowania terenu, planu nasadzeń roślinami sezonowymi,

— wszelkie prace ogrodnicze związane z utrzymaniem różanek, bylin i roślin cebulowych łącznie z opryskami chemicznymi i okryciem na zimę;

— zamiatanie i odśnieżanie alejek parkowych,

— wykonywanie robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni,

— zakup materiałów związanych z zamówieniem.

Zamówieniem objęte jest planowe usuwanie drzew. Przedmiotem zamówienia jest wycinanie drzew, przekazywanie pozyskanego drewna podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, frezowanie karczy, uprzątnięcie terenu po wykonanej usłudze.

Zamawiający będzie wymagał zbierania liści jesienią i wiosną. Prace te należy pro-wadzić mechanicznie, urządzeniem do zbierania liści.

Zamawiający będzie wymagał koszenia trawników dywanowych kosiarkami, które będą wyposażone w urządzenie do mulczowania pokosu.

Wykaz terenów zieleni, wraz z powierzchniami i planowanymi pracami znajduje się w załączniku do SIWZ.

Modifications

Przedmiotem zamówienia jest całoroczna pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzy-manie zieleni na terenie miasta Głogowa. Zamówienie obejmuje również konserwa-cję zieleni na terenie cmentarzy komunalnych (ul. Legnicka, Akacjowa i na terenie osiedla Biechów i Brzostów).

W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących prac obejmujących w szczególności:

— koszenie trawników, wywóz biomasy,

— wiosenne i jesienne grabienie liści wraz z ich wywozem (zbieranie ręczne i wydmuchiwanie),

— wiosenne nawożenie,

— nawożenie,

— cięcia prześwietlające (krzewy prowadzone w formie naturalnej),

— pielęgnację żywopłotów, krzewów liściastych i iglastych,

— cięcia formujące odmładzające oraz nie dopuszczające do nadmiernego rozrostu krzewów i żywopłotów,

— podlewanie i nawożenie roślin przesadzonych i nowo posadzonych,

— przycinkę drzew i krzewów w celu odsłonięcie znaków drogowych i drogowskazów, odsłonięcie lamp, usunięcie gałęzi kolidujących ze strefą przechodniów a także zagrażających bezpieczeństwu;

— usuwanie drzew - zarówno planowe (na podstawie stosownych decyzji) jak i wykrotów i zagrażających bezpieczeństwu,

— opryski przeciw komarom,

— na cmentarzach – koszenie trawników, pielęgnacja drzewostanu, usuwanie nieczystości,

— usuwanie śniegu zalegającego na krzewach i młodych drzewkach iglastych,

— oczyszczanie, odmulanie i utrzymanie w porządku stawków zlokalizowanych w parku Nad Strumykiem.

Na pisemne polecenie Zamawiającego mogą być wykonywane następujące prace:

— profilaktyczne opryski i podlewanie środkiem grzybobójczym,

— opryski chemiczne w przypadku zaatakowania przez szkodniki i choroby grzybowe,

— odchwaszczanie i usuwanie samosiewów,

— wykonywanie robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni,

— naprawy elementów małej architektury zlokalizowanych na terenach zieleni,

— drobne naprawy nawierzchni ścieżek i alejek parkowych,

— inne prace związane z prawidłową konserwacją i utrzymaniem terenów zieleni według wpisów do dziennika,

— sadzenie drzew, krzewów i roślin sezonowych,

— opracowywanie planów zagospodarowania terenu, planu nasadzeń roślinami sezonowymi,

— wszelkie prace ogrodnicze związane z utrzymaniem różanek, bylin i roślin cebulowych łącznie z opryskami chemicznymi i okryciem na zimę;

— zamiatanie i odśnieżanie alejek parkowych,

— wykonywanie robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni,

— zakup materiałów związanych z zamówieniem.

Zamówieniem objęte jest planowe usuwanie drzew. Przedmiotem zamówienia jest wycinanie drzew, przekazywanie pozyskanego drewna podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, frezowanie karczy, uprzątnięcie terenu po wykonanej usłudze.

Zamawiający będzie wymagał zbierania liści jesienią i wiosną. Prace te należy pro-wadzić mechanicznie, urządzeniem do zbierania liści.

Zamawiający będzie wymagał koszenia trawników dywanowych kosiarkami, które będą wyposażone w urządzenie do mulczowania pokosu.

Wykaz terenów zieleni, wraz z powierzchniami i planowanymi pracami znajduje się w załączniku do SIWZ.

Zwiększono częstotliwość robót na terenach zielonych oraz zwiększone opryski przeciw komarom

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-08-12
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGmina Miejska Głogów
AddressRynek 10
TownGłogów
Postal Code67-200
Phone+48 767265437
Fax+48 767265437
Class Code77310000
Class DescriptionPlanting and maintenance services of green areas
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 19, 2019
Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1): Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Ks. Józefa Zator-Przytockiego 7 w Gdańsku w...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na adaptacji budynków Zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach, obejmujących w szczególności przebudowę istniejących budynków Zespołu powięziennego, oraz opracowanie projektu wykonawczego...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie systemu melioracyjnego łąk w Leśnictwie Taftowo na cele przyrodnicze.Wykonana przebudowa musi zagwarantować retencję wody na poziomie 23 078 m3/rok.Elementami systemu melioracyjnego...
View more