Predmetom zmluvy sú práce v nasledovnej skladbe:

— Technická inšpekcia zahŕňajúca kontrolné činnosti na kabeláži

— Servisné činnosti kontroly koordinácie komplexnej kabeláže vo fáze montáže

Extended TitleTechnické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici
Extended Description

Predmetom zmluvy sú práce v nasledovnej skladbe:

— Technická inšpekcia zahŕňajúca kontrolné činnosti na kabeláži

— Servisné činnosti kontroly koordinácie komplexnej kabeláže vo fáze montáže

Modifications

Predmetom zmluvy sú práce v nasledovnej skladbe:

— Technická inšpekcia zahŕňajúca kontrolné činnosti na kabeláži

— Servisné činnosti kontroly koordinácie komplexnej kabeláže vo fáze montáže

Dôvody:

— podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. inštalácia elektrických zariadení, káblov si vyžaduje certifikáciu kvalifikovaným revíznym technikom. Táto požiadavka sa aplikuje na konvenčnej a jadrovej časti podľa platnej legislatívy a pravidiel projektu MO34,

— zvýšenie potreby podpory revíznych technikov je spôsobené predovšetkým množstvom nálezov objavených počas inšpekcie vykonanej za účelom prípravy revíznej správy,

— budú nevyhnutné ďalšie inšpekcie a v nadväznosti na to musí byť zvýšený predpokladaný počet človeko-hodín,

— urgencia nevyhnutnosti kompletizácie masívneho množstva technologických systémov pre dosiahnutie míľnika Zavezenie paliva 3. Bloku priniesla potrebu nadmerného počtu revízií a inšpekcií ktoré je potrebné uskutočniť vo veľmi krátkom časovom horizonte.

Z uvedených dôvodov Spie Elektrovod, a.s. môže pokračovať v poskytovaní služieb pre úspešné dokončenie MO34. Dodatok č. 4 sa uzatvára v súlade s §18(1) b) zákona 343/2015.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-07-31
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSlovenské elektrárne, a.s.
Attention OfErik Kováč
AddressMlynské nivy 47
TownBratislava
Postal Code821 09
Phone+421 910673038
Class Code71632000
Class DescriptionTechnical testing services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-07-30

Technical testing services

Predmetom zmluvy sú práce v nasledovnej skladbe:

— Technická inšpekcia zahŕňajúca kontrolné činnosti na kabeláži

— Servisné činnosti kontroly koordinácie komplexnej kabeláže vo fáze montáže

Extended TitleTechnické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici
Extended Description

Predmetom zmluvy sú práce v nasledovnej skladbe:

— Technická inšpekcia zahŕňajúca kontrolné činnosti na kabeláži

— Servisné činnosti kontroly koordinácie komplexnej kabeláže vo fáze montáže

Modifications

Predmetom zmluvy sú práce v nasledovnej skladbe:

— Technická inšpekcia zahŕňajúca kontrolné činnosti na kabeláži

— Servisné činnosti kontroly koordinácie komplexnej kabeláže vo fáze montáže

Dôvody:

— podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. inštalácia elektrických zariadení, káblov si vyžaduje certifikáciu kvalifikovaným revíznym technikom. Táto požiadavka sa aplikuje na konvenčnej a jadrovej časti podľa platnej legislatívy a pravidiel projektu MO34,

— zvýšenie potreby podpory revíznych technikov je spôsobené predovšetkým množstvom nálezov objavených počas inšpekcie vykonanej za účelom prípravy revíznej správy,

— budú nevyhnutné ďalšie inšpekcie a v nadväznosti na to musí byť zvýšený predpokladaný počet človeko-hodín,

— urgencia nevyhnutnosti kompletizácie masívneho množstva technologických systémov pre dosiahnutie míľnika Zavezenie paliva 3. Bloku priniesla potrebu nadmerného počtu revízií a inšpekcií ktoré je potrebné uskutočniť vo veľmi krátkom časovom horizonte.

Z uvedených dôvodov ROEZ, s.r.o. môže pokračovať v poskytovaní služieb pre úspešné dokončenie MO34. Dodatok č. 4 sa uzatvára v súlade s §18(1) b) zákona 343/2015.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-07-30
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSlovenské elektrárne, a.s.
Attention OfErik Kováč
AddressMlynské nivy 47
TownBratislava
Postal Code821 09
Phone+421 910673038
Class Code71632000
Class DescriptionTechnical testing services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 4, 2020
5.2 Povaha predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému:Kategória č.1 zemiaky čistenéKategória č.2 mlieko a mliečne výrobkyKategória č.3 ovocie a zeleninaKategória č.4 mrazené potravinyKategória č.5 základné potravinyKategória č.6 chlieb pečivoKategória...
View more
Deadline: Aug 25, 2020
Predmetom zákazky je dodanie, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení zvislých a vodorovných na území Mestskej časti Bratislava-Ružinov.
View more
Predmetom zákazky je obstaranie Hlavného ustavovacieho prípravku pre ustavenie a výrobu karosérie nízkopodlažného midibusu s pohonom aj na elektrickú energiu zváranej v ochrannej atmosfére CO2. Na základe poskytnutej výkresovej dokumentácie...
View more