Predmet zákazky tvoria 3 logické celky:

— logický celok č. 1: Vibrolis na výrobu betónových výrobkov - dvojzásypový - 1 ks,

— logický celok č. 2: Systém kontroly kvality - 1 ks,

— logický celok č. 3: Výrobné dosky s čipom RFID - 4 000 ks.

Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Extended TitlePodpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese žiadateľa Chyžbet SK, s.r.o.
Extended Description

Predmetom tejto časti zákazky je Vibrolis na výrobu betónových výrobkov - dvojzásypový, ktorý je bližšie popísaný v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Deadline Date2018-08-03
Publication Date2018-06-22
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value1171895.00
OrganisationChyžbet SK, s.r.o.
Attention OfIng. Peter Štefaňák, PhD., PS Agentúra, s.r.o., Hálova 16, 851 01 Bratislava
AddressBudovateľská 1234
TownTurany
Postal Code038 53
Phone+421 948681179
Class Code42641300
Class DescriptionMachine tools for working concrete
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 16, 2018
Lieky ATC skupiny B02BD04
View more
Deadline: Sep 10, 2018
Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s vypracovaním a Požiadaviek Objednávateľa pre stavbu Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála, zabezpečenie inžinierskej činnosti pri zastupovaní investora v konaní s dotknutými orgánmi chrániacimi...
View more
Deadline: Aug 17, 2018
Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
View more