Predmetom zákazky je dodanie tovaru, ktorý pozostáva zo súboru fekálnych vozidiel nasledujúcich typov:

— fekálne vozidlo - malé kombinované vysokotlakové a sacie vozidlo - 1 ks,

— fekálne vozidlo - kombinované vysokotlakové a sacie vozidlo - 3 ks,

— fekálne vozidlo - kombinované vysokotlakové a sacie vozidlo prevedenie 6x4 - 1 ks alebo alternatívne Recykel - 1 ks,

vrátane dopravy, kompletnej inštalácie, sprevádzkovania, predvedenia, odskúšania v priestoroch obstarávateľa. Predmet zákazky tvorí 1 logický celok. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Extended TitleObnova vozového parku fekálnych vozidiel
Extended Description

Predmetom zákazky je dodanie tovaru, ktorý pozostáva zo súboru fekálnych vozidiel nasledujúcich typov:

— fekálne vozidlo - malé kombinované vysokotlakové a sacie vozidlo - 1 ks,

— fekálne vozidlo - kombinované vysokotlakové a sacie vozidlo - 3 ks,

— fekálne vozidlo - kombinované vysokotlakové a sacie vozidlo prevedenie 6x4 - 1 ks alebo alternatívne Recykel - 1 ks,

vrátane dopravy, kompletnej inštalácie, sprevádzkovania, predvedenia, odskúšania v priestoroch obstarávateľa. Predmet zákazky tvorí 1 logický celok. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Deadline Date2018-07-26
Publication Date2018-06-22
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value1385000.00
OrganisationTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Attention OfJUDr. Martin Oravec, LL.M.
AddressPriemyselná 10
TownPiešťany
Postal Code921 79
Phone+421 220902554
Class Code34144410
Class DescriptionGully emptiers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Zabezpečenie udržateľnosti kvality komunikácií v Bratislave prostredníctvom zabezpečenia ich štandardnej a rutinnej údržby a celoročných opráv výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl. m. SR Bratislavy. Predmetom zákazky je realizácia...
View more
Deadline: Aug 21, 2018
Predmetom zákazky je inovatívna technológia pre výrobu drevených konštrukčných polotovarov - zariadenie pre výrobu nekonečného pásu polotovaru formou napájania cinkovaním.
View more
Deadline: Aug 20, 2018
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) bude dodávka mäsa a mäsových výrobkov v rozsahu skupiny 151 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) vrátane služieb spojených s...
View more