Op de provinciale weg N629 nabij Oosterhout waar deze aansluit op de A27 spelen verschillende problemen op het gebied van verkeersafwikkeling, doorstroming en verkeersveiligheid. De huidige Verkeer Regel Installatie (VRI) aan de oost- en Westzijde van het projectgebied is aan het einde van zijn levensduur en moet worden vervangen. Om de weg nu en in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden en te anticiperen op de groei van het verkeer in de regio, is aanpassing van de onderhavige aansluiting noodzakelijk.

Extended TitleContractnummer 629.05.01.RE Aansluiting N629 Oosterhout - Dongen inclusief aansluiting A27
Extended Description

Het doel van de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27 is om oplossingen voor de genoemde problemen te vinden en deze oplossingen te realiseren. Beoogd wordt met de reconstructie de volgende doelstellingen te halen:

1. Belevingswaarde: er dient een veilige en leefbare oplossing te komen die de verkeersafwikkeling, doorstroming en verkeersveiligheid verbetert. Het wegbeeld dient te voldoen aan de vereisten van Duurzaam Veilig.

2. Gebruikerswaarde (kwantiteit): er dient een robuust en doelmatig alternatief te worden gerealiseerd dat past binnen de verwachte (autonome) ontwikkelingen.

3. Toekomstwaarde (kwalitatief): de voorkeursvariant dient de autonome ontwikkelingen in de periode tot 2030 faciliteren (zoals de ontwikkeling van bedrijventerrein ‘Everdenberg-Oost’).

Zie verder de aanbestedingsdocumenten.

Publication Date2019-02-04
CountryNetherlands
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationProvincie Noord-Brabant
Attention OfRemco de Jong
AddressBrabantlaan 1
Town's-Hertogenbosch
Postal Code5216 TV
Phone+31 736812746
Class Code45233139
Class DescriptionHighway maintenance work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

De A.C. de Graafweg (N241) tussen Wognum en het Verlaat, kenmerkt zich door een ca. 13 kilometer lange, vrij smalle weg met veel verkeer en in- en uitritten. De weg...
View more
Uitvoeren conserveringswerkzaamheden binnenzijde kerende wanden en binnenzijde drijflichamen Maeslantkering Noord en Zuid gecombineerd met onderhoud voor een deel van het deballastsysteem in de drijflichamen van de Maeslantkering Noord en Zuid....
View more