Предметът е доставка на 3 броя безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани—Средиземно море“ (SFEDA). Характеристиките и количествата на подлежащите на доставка стоки са подробно посочени в документацията за участие — 1 бр. безпилотен летателен апарат тип ротационно крило с 4 мотора и термална клапа; 1 бр. безпилотен летателен апарат тип ротационно крило с 6 мотора и камера; 1 бр. безпилотен летателен апарат тип фискирано крило и камера.

Extended Title„Доставка на безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани—Средиземно море“ (SFEDA)“
Extended Description

Доставка на 3 броя безпилотни летателни апарати — 1 бр. безпилотен летателен апарат тип ротационно крило с 4 мотора и термална клапа; 1 бр. безпилотен летателен апарат тип фиксирано крило и камера; 1 бр. безпилотен летателен апарат тип фиксирано крило и камера — съобразно документация за участие.

Publication Date2019-03-26
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value248862.50
OrganisationРусенски университет „Ангел Кънчев“
Attention OfЗорница Георгиева Дочева
Addressул. „Студентска“ № 8
TownRuse
Postal Code7017
Phone+359 82888-403/+359 82888-448
Fax+359 82888-570
Class Code34711200
Class DescriptionNon-piloted aircraft
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 27, 2019
Предметът на настоящата поръчка е доставка на симулационната система за практическо обучение в условията на 3D виртуална операционна и оборудване за 3D печат, с оглед необходимостта от оборудване съответно на...
View more
Deadline: May 13, 2019
Доставка на:1. Анестетици.2. Аналгетици, антипиретици, нестероидни противовъзпалителни средства.3. Противоалергични и лекарства за лечение на анафилаксия.4. Антиинфекциозни лекарствени средства5. Лекарствени средства, повлияващи кръвосъсирването.6. Кръвни продукти и плазмозаместители.7. Лекарства, повлияващи сърдечносъдовата система.8....
View more
Deadline: May 7, 2019
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 32 (тридесет и две) обособени позиции съгласно приложената техническа спецификация. Посочените в техническата спецификация количества химикали...
View more