Provision of office supplies and other materials for Frontex.

Extended TitleProvision of Office supplies for Frontex
Extended Description

Provision of office supplies and other materials for Frontex.

Deadline Date2018-08-29
Publication Date2018-07-12
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value720000.00
OrganisationFrontex
AddressPlac Europejski 6
TownWarsaw
Postal Code00-844
Phone+48 222059500
Fax+48 222059501
Class Code30100000
Class DescriptionOffice machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 16, 2018
Single Framework Contract for the provision of sanitary supplies needed within Frontex operational activities in line with Terms of Reference.
View more
Deadline: Aug 10, 2018
Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołów budynków mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem terenu, na polu inwestycyjnym 4MW (zgodnie z podziałem terenu na kwartały wg MPZP). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Poznaniu w rejonie...
View more
Deadline: Aug 20, 2018
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach Kontraktu II/1/3: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ulicy Skowronkowej od al. Warszawskiej do granic miasta oraz budowa sieci...
View more