Provision of office supplies and other materials for Frontex.

Extended TitleProvision of Office Supplies for Frontex
Extended Description

Provision of office supplies and other materials for Frontex.

Publication Date2018-10-27
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value720000.00
OrganisationFrontex
AddressPlac Europejski 6
TownWarsaw
Postal Code00-844
Phone+48 222059500
Fax+48 222059501
Class Code30100000
Class DescriptionOffice machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 3, 2019
Zagospodarowanie części podobszaru nr 8 – dzielnicy Bobrek wraz z obiektami, urządzeniami i infrastrukturą w formule „zaprojektuj i wybuduj” tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych obejmujących swym zakresem...
View more
Deadline: Nov 30, 2018
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek zatok autobusowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie...
View more
Deadline: Dec 7, 2018
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami. Zakres robót obejmuje: Roboty budowlane polegające na budowie hali widowiskowo- sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
View more