Single framework contract for the provision of sanitary supplies needed within Frontex operational activities in line with terms of reference.

Extended TitleFramework Contract for Provision of Sanitary Supplies
Extended Description

Single framework contract for the provision of sanitary supplies needed within Frontex operational activities in line with terms of reference. Detailed description of the deliverables are in tender documentations.

Publication Date2018-12-06
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value180000.00
OrganisationFrontex
Attention OfProcurement Sector
AddressPlac Europejski 6
TownWarsaw
Postal Code00-844
Phone+48 22059500
Fax+48 22059501
Class Code33700000
Class DescriptionPersonal care products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 22, 2019
Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady onawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg kolidujących z planowanądrogą autostradową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg...
View more
Deadline: Jan 22, 2019
Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Marymoncka 93/97 (nr rej. 17).W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46...
View more
Deadline: Jan 3, 2019
Przedmiotem zamówienia jest Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej obejmująca wykonanie zastępcze w zakresie dokończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji. Przedmiot zamówienia podzielony jest na...
View more