Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - Chromebooks voor PROOLeiden. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van chromebooks en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Extended TitleDAS ICT Hardware - Chromebooks
Extended Description

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle uitvragen naar chromebooks voor PROOLeiden zolang zij deelnemen aan het DAS.

Deadline Date2099-12-13
Publication Date2018-07-17
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationStichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Attention OfInkoop Meesters
AddressElisabethhof 21
TownLeiderdorp
Postal Code2353 EW
Phone+31 715247670
Class Code30230000
Class DescriptionComputer-related equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 27, 2019
Het project omvat de uitvoering van drie deelopdrachten van RAW Raamovereenkomst HN-212 ‘omvormen twee rotondes Provincialeweg en herinrichting Berkhouterweg’.Het gaat hierbij om werkzaamheden aan verhardingen (elementenverhardingen, betonverhardingen en asfaltverhardingen), grondwerk,...
View more
Deadline: Mar 27, 2019
De Connectie is voornemens een Raamovereenkomst voor de huur van de printers en MFP’s te sluiten met één opdrachtnemer met een looptijd van vijf (5) jaar met een optie tot...
View more
Deadline: May 1, 2019
Gemeente Dronten is voornemens om één aanbieder te contracteren, die binnen de raamovereenkomst in staat is om gemeente Dronten merkonafhankelijk te voorzien van leveringen uit een ruim assortiment van zogenoemde...
View more