Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - Laptops voor CorDeo Scholengroep. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse laptops ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU

Extended TitleDAS ICT Hardware - Laptops
Extended Description

Het is niet mogelijk een financiële omvang van de opdracht te weergeven. De omvang betreft de afname van alle laptops voor CorDeo scholengroep gedurende de deelname aan het DAS.

Deadline Date2099-12-13
Publication Date2018-07-17
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCorDeo Scholengroep
Attention OfInkoop Meesters
AddressBurgemeester de Beaufortweg 16
TownLeusden
Postal Code3833 AG
Phone+31 334324258
Class Code30230000
Class DescriptionComputer-related equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

In hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:• Steigers met ligplaatsen voor minimaal 40 schepen, waaronder 9 plaatsen voor zogenaamde 1-kegelschepen (brandbare lading)• Afmeervoorzieningen voor 4 koppelverbanden of 8 schepen• Eén...
View more
De dijk langs de Lek bij Vianen voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnormen. Er zijn verbetermaatregelen nodig om aan de veiligheidsnormen te voldoen. In opdracht van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma geeft...
View more
Marktconsultatie “Uitvoering regulier onderhoud en realiseren verbeteringen aan de Koedoodseplas, Gaatkensplas en Noordrand 2020-2030” voor gemeenten Albrandswaard en Barendrecht.
View more