Welkom op de DAS voor de levering van meubilair voor CorDeo Scholengroep. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van meubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Extended TitleDAS Meubilair
Extended Description

De omvang van de opdracht financieel is niet te duiden. Het betreft hier alle meubilair voor CorDeo scholengroep gedurende de looptijd van het DAS.

Publication Date2018-12-29
CountryThe Netherlands
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCorDeo Scholengroep
Attention OfInkoop Meesters
AddressBurgemeester de Beaufortweg 16
TownLeusden
Postal Code3833 AG
Phone+31 334324258
Class Code39160000
Class DescriptionSchool furniture
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-07-17

School furniture

Welkom op de DAS voor de levering van meubilair voor CorDeo Scholengroep. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van meubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Extended TitleDAS Meubilair
Extended Description

De omvang van de opdracht financieel is niet te duiden. Het betreft hier alle meubilair voor CorDeo scholengroep gedurende de looptijd van het DAS.

Deadline Date2099-12-13
Publication Date2018-07-17
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCorDeo Scholengroep
Attention OfInkoop Meesters
AddressBurgemeester de Beaufortweg 16
TownLeusden
Postal Code3833 AG
Phone+31 334324258
Class Code39160000
Class DescriptionSchool furniture
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 1, 2021
The procurement is about the replacement of old chillers close to the end of their technical life with new more energy efficient heat pumps and an upgrade of the cooling...
View more
Deadline: Jul 22, 2021
Het Tracédeel Plesmanlaan vormt onderdeel van het project Leidse Ring Noord (LRN) naar een grootschalige verbetering van de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid op de LRN.De opdracht omvat op hoofdlijnen:— het ontwerpen...
View more
Deadline: Jul 8, 2021
In opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch wordt een nieuw theater aan de Parade gebouwd. Diverse theater mechanische installaties maken hiervan deel uit. Onderhavige opdracht heeft betrekking op de hefinstallaties.
View more