Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego i w pełni funkcjonalnego Mobilnego Laboratorium Wzorcującego Przekładniki służącego do pomiaru charakterystyk metrologicznych przekładników prądowych i napięciowych.

Extended TitleZakup i dostawa Mobilnego Laboratorium Wzorcującego Przekładniki (MLWP).
Changes
Section:
IV.2.7
Previous text:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.1.2019 o godz. 12:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w Zakładce „Załączniki”.

New text:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.3.2019 o godz. 12:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w Zakładce „Załączniki”.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-01-21
New text:
2019-03-29
Deadline Date2019-03-29
Publication Date2019-01-03
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.)
Attention OfAleksandra Balas
Addressul. Warszawska 165
TownKonstancin-Jeziorna
Postal Code05-520
Phone+48 618611889
Fax+48 618673343
Class Code38424000
Class DescriptionMeasuring and control equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-12-08

Measuring and control equipment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego i w pełni funkcjonalnego Mobilnego Laboratorium Wzorcującego Przekładniki służącego do pomiaru charakterystyk metrologicznych przekładników prądowych i napięciowych.

Extended TitleZakup i dostawa Mobilnego Laboratorium Wzorcującego Przekładniki (MLWP).
Changes
Section:
IV.2.7
Previous text:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2018 o godz. 12:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w Zakładce „Załączniki”.

New text:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.1.2019 o godz. 12:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w Zakładce „Załączniki”.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-12-10
New text:
2019-01-21
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-12-10
New text:
2019-01-21
Deadline Date2019-01-21
Publication Date2018-12-08
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.)
Attention OfAleksandra Balas
Addressul. Warszawska 165
TownKonstancin-Jeziorna
Postal Code05-520
Phone+48 618611889
Fax+48 618673343
Class Code38424000
Class DescriptionMeasuring and control equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-09-28

Measuring and control equipment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego i w pełni funkcjonalnego Mobilnego Laboratorium Wzorcującego Przekładniki służącego do pomiaru charakterystyk metrologicznych przekładników prądowych i napięciowych.

Extended TitleZakup i dostawa Mobilnego Laboratorium Wzorcującego Przekładniki (MLWP)
Changes
Section:
IV.2.7
Previous text:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2018 o godz. 12:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w Zakładce „Załączniki”.

New text:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2018 o godz. 12:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w Zakładce „Załączniki”.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-10-10
New text:
2018-12-10
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-10-10
New text:
2018-12-10
Deadline Date2018-12-10
Publication Date2018-09-28
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.)
Attention OfAleksandra Balas
Addressul. Warszawska 165
TownKonstancin-Jeziorna
Postal Code05-520
Phone+48 618611889
Fax+48 618673343
Class Code38424000
Class DescriptionMeasuring and control equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-07-17

Measuring and control equipment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego i w pełni funkcjonalnego Mobilnego Laboratorium Wzorcującego Przekładniki służącego do pomiaru charakterystyk metrologicznych przekładników prądowych i napięciowych.

Extended TitleZakup i dostawa Mobilnego Laboratorium Wzorcującego Przekładniki (MLWP).
Extended Description

Całość kompletnych stanowisk pomiarowych dla odpowiednich rodzajów przekładników powinna posiadać klasę dokładności 0,05 lub dokładniejszą. Zdolności pomiarowe dla przekładników prądowych powinny zawierać się w granicach 1 A ... 5 000 A. dla strony pierwotnej oraz 1 i 5 A dla strony wtórnej. Zakres symulacji sztucznego obciążenia powinien znajdować się w granicach 1 VA ... 90 VA przy cosφ = 0,8 dla pełnego zakresu oraz cosφ = 1 dla zakresu 1 ... 5 VA dla każdej ze skrzynek. Zdolności pomiarowe dla przekładników napięciowych powinny zawierać się w granicach 100 V ... 300 kV napięcia fazowego pierwotnego oraz 100/√3; 100/3 i 100 V napięcia wtórnego. Zakres symulacji sztucznego obciążenia powinien znajdować się w granicach 1 VA ... 200 VA przy cosφ = 0,8 dla pełnego zakresu oraz cosφ = 1 dla zakresu 1 ... 10 VA dla każdej ze skrzynek. Minimalna moc transformatorów wymuszających prądowych i napięciowych musi wynosić 100 kVA. Wzorzec napięcia powinien składać się z dzielnika pojemnościowego oraz z układu dopasowującego. Całość Laboratorium musi być zabudowana na zespole pojazdów (ciężarówka i przyczepa) o masie całkowitej kompletnego zespołu pojazdów nie przekraczającej 16 ton.

Deadline Date2018-10-10
Publication Date2018-07-17
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.)
Attention OfAleksandra Balas
Addressul. Warszawska 165
TownKonstancin-Jeziorna
Postal Code05-520
Phone+48 618611889
Fax+48 618673343
Class Code38424000
Class DescriptionMeasuring and control equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 23, 2019
Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Oczapowskiego 6/8 (nr rej. 33). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja...
View more
Deadline: Apr 24, 2019
1. Zamówienie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu remontu 3 sztuk zastawek na rowach melioracyjnych.2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem praw autorskich, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń...
View more
Deadline: Apr 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych części ciągów komunikacyjnych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Zamówienie stanowi część zadania p.n. „Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych” realizowanego w ramach Umowy...
View more