Проектът третира отвеждането на битово-отпадъчните води (разделна канализационна система). Разработката за гравитачна канализация е разработена с основни канализационни клонове, преминаващи по трасето на уличната мрежа на квартала. Уличната канализация е предвидена по оста на пътното платно и следва наклона на пътната нивелета. Канализационните клонове са проектирани така, че да съберат отпадъчните води от всички прилежащи жилищни сгради, като в максимална степен се запазват и използват съществуващите сградни канализационни отклонения. Всички канализационни клонове се събират от общ канализационен клон, преминаващ по пътя кв. „Мейково“ с кв. „Седма площадка“ на гр. Рудозем, който се зауства в канализационен клон от градската канализация. Включването е предвидено да се извърши в съществуваща ревизионна шахта. Предвидени са ревизионни шахти в началото на всеки канализационен клон, както и разваляне и възстановяване на съществуваща настилка с дебелина 6 см, която е положена по уличната мрежа.

Extended TitleВътрешна канализационна и водопроводна мрежа — кв. „Мейково“ — лот 7, подобект част „Канализация“ на кв. „Мейково“
Extended Description

Проектът третира отвеждането на битово-отпадъчните води (разделна канализационна система). Разработката за гравитачна канализация е разработена с основни канализационни клонове, преминаващи по трасето на уличната мрежа на квартала. Уличната канализация е предвидена по оста на пътното платно и следва наклона на пътната нивелета. Канализационните клонове са проектирани така, че да съберат отпадъчните води от всички прилежащи жилищни сгради, като в максимална степен се запазват и използват съществуващите сградни канализационни отклонения. Всички канализационни клонове се събират от общ канализационен клон, преминаващ по пътя кв. „Мейково“ с кв. „Седма площадка“ на гр. Рудозем, който се зауства в канализационен клон от градската канализация. Включването е предвидено да се извърши в съществуваща ревизионна шахта. Предвидени са ревизионни шахти в началото на всеки канализационен клон, както и разваляне и възстановяване на съществуваща настилка с дебелина 6 см, която е положена по уличната мрежа.

Modifications

Проектът третира отвеждането на битово-отпадъчните води (разделна канализационна система). Разработката за гравитачна канализация е разработена с основни канализационни клонове, преминаващи по трасето на уличната мрежа на квартала. Уличната канализация е предвидена по оста на пътното платно и следва наклона на пътната нивелета. Канализационните клонове са проектирани така, че да съберат отпадъчните води от всички прилежащи жилищни сгради, като в максимална степен се запазват и използват съществуващите сградни канализационни отклонения. Всички канализационни клонове се събират от общ канализационен клон, преминаващ по пътя кв. „Мейково“ с кв. „Седма площадка“ на гр. Рудозем, който се зауства в канализационен клон от градската канализация. Включването е предвидено да се извърши в съществуваща Ревизионна шахта. Предвидени са ревизионни шахти в началото на всеки канализационен клон, както и разваляне и възстановяване на съществуваща настилка с дебелина 6 см, която е положена по уличната мрежа.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-10-10
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationОбщина Рудозем
Attention OfКрасимира Кубинска — директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД
Addressбул. „България“ № 15
TownRudozem
Postal Code4960
Phone+359 30699191
Fax+359 30699141
Class Code45232410
Class DescriptionSewerage work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 19, 2019
Предметът на настоящата обществена поръчка включва разработването на проектна документация, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за свързване на ул. „Модър“ с ул. „Царевец“, чрез подлез под двойната...
View more
Deadline: Nov 19, 2019
Изпълнение на СМР на улици „Рила“, „Плиска“, „Виктор Юго“ и „Клокотница“, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград
View more
Deadline: Nov 25, 2019
Предметът на поръчката е избор на изпълнител, който да извърши доставка на материали за извършване на текущ ремонт на сграда „Кухня“ в м. Добро поле, находяща се в териториалния обхват...
View more