Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego w drodze wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 21.10.2016 r. o koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1920 z późn.zm.) w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2200 z późn.zm.).

Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

a) określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,

b) określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Jarocińskiego, dla której Powiat Jarociński jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego, a która to sieć została określona w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jarocińskiego" (Uchwała nr XVII/139/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jarocińskiego).

Zmiana informacji: na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r., poz, 2200 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Deadline Date2019-09-20
Publication Date2018-07-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationPowiat Jarociński
Attention OfGrzegorz Mirkiewicz
AddressAl. Niepodległości 10
TownJarocin
Postal Code63-200
Phone+48 627495484
Fax+48 627473337
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 22, 2019
Realizacja robót budowlanych I etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/C
View more
Deadline: Aug 22, 2019
Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie WieliczkaZadanie dofinansowane w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa 3 Przedsiębiorcza MałopolskaDziałanie 3.1 Strefy...
View more
Deadline: Aug 14, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego w Radymnie, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym zał nr 2 do SIWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy,...
View more