1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1) wymianę 2504 szt. istniejących opraw oświetleniowych zainstalowanych na istniejących słupach: sodowe 400W - 12 szt. sodowe 250W - 614 szt. sodowe 210W - 53 szt. sodowe 150W - 829 szt. sodowe 100W - 474 szt. sodowe 70W - 421 szt. rtęciowe 125W - 94 szt. rtęciowe 80W - 7 szt. wymienione zostaną na lampy wykonane w technologii LED o maksymalnych mocach: oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 48 W - 428 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 56W - 568 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 112W - 882 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 144W - 614 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 198W - 2 szt. Szczegółowy wykaz ulic, na których planuje się wymianę opraw określony jest w zał. nr 5 do umowy.

2) Wymianę 528 szt. wyeksploatowanych słupów, zgodnie z wykazem słupów do wymiany stanowiącym zał. nr 4 do umowy.

2. Parametry techniczne opraw oświetleniowych:

– winne posiadać znak CE,

– winne posiadać certyfikat potwierdzający wykonanie zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC wraz z załącznikami, określającymi listę certyfikowanych opraw oraz listę występujących w nich komponentów,

– winne być zgodne z warunkami określonymi w zał. nr 2 do umowy (Indywidualny system zarządzania i monitoringu oświetleniem w Gminie Kędzierzyn-Koźle),

– przy ustawieniu 0ow stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18.3.2009 (Dz.U. UE z dnia 24.3.2009 r.),

– spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471,

– spełniać wymogi II klasy ochronności,

– stopień szczelności opraw nie może być mniejszy niż IP 65, mają być otwierane przy użyciu, najlepiej jednego, typowego narzędzia - śrubokręt krzyżak, imbus, torx lub bez użycia narzędzi,

– zakres temperatur pracy powinien wynosić co najmniej od -25oC do +35 oC. Przy doborze opraw wykonawca powinien dążyć do osiągnięcia norm oświetlenia dla danej klasy dróg. Korpusy opraw winny spełniać następujące wymagania:

– winny być wykonane z ciśnieniowego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator oprawy,

– zintegrowany z oprawą uchwyt montażowy winien umożliwiać montaż oprawy zarówno na wysięgniku jak i na słupie z możliwością regulacji kąta pochylenia oprawy w zakresie ±10o dla montażu na wysięgniku, oprawy winny być wyposażone w panel LED o następujących cechach:

– temperatura barwowa-naturalna biel 4000K ±100K,

– utrzymanie strumienia w czasie-po okresie 100 000h pracy L90B10,

– każda dioda w panelu LED winna być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię,

– soczewki winny być wykonane jako panele o wielkości odpowiadającej panelowi LED i tak z nim połączone mechanicznie, aby nie istniała możliwość wzajemnego przesuwania się względem siebie obu paneli,

– soczewki winny być wykonane z materiału o wysokiej przepuszczalności – odpornego na promieniowanie UV,

– deklarowany strumień świetlny oprawy winien być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej niż 25oC,

– panel LED winien umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych. Ceny opraw muszą zawierać koszty sterowników, wraz z wszelkimi opłatami związanymi z ich obsługą na okres 10 lat (abonament, koszt wynajmu serwera, itp.).

3. Parametry słupów:

– wykonane z aluminium anodowanego,

– zabezpieczone od dołu elastomerem do wysokości 35cm ±5cm,

– wyposażone w wysięgniki (jeżeli są wymagane),

– opisane (numery słupów) zgodnie z wytycznymi określonymi przez zamawiającego na etapie realizacji zadania,

– jeżeli słupy dotychczas były wyposażone w gniazda do zasilania oświetlenia świątecznego,to po ich wymianie należy zamontować nowe gniazda z zabezpieczeniami IZK. Ceny słupów muszą zawierać wszelkie koszty związane z ich wymianą (kompletne złącze IZK, przewód zasilający oprawę ze sterownikiem, wysięgnik (jeżeli jest wymagany), fundament itp.

Extended TitleWymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”. (...)
Extended Description

1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1) wymianę 2504 szt. istniejących opraw oświetleniowych zainstalowanych na istniejących słupach: sodowe 400W - 12 szt. sodowe 250W - 614 szt. sodowe 210W - 53 szt. sodowe 150W - 829 szt. sodowe 100W - 474 szt. sodowe 70W - 421 szt. rtęciowe 125W - 94 szt. rtęciowe 80W - 7 szt. wymienione zostaną na lampy wykonane w technologii LED o maksymalnych mocach: oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 48 W - 428 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 56W - 568 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 112W - 882 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 144W - 614 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 198W - 2 szt. Szczegółowy wykaz ulic, na których planuje się wymianę opraw określony jest w zał. nr 5 do umowy.

2) Wymianę 528 szt. wyeksploatowanych słupów, zgodnie z wykazem słupów do wymiany stanowiącym zał. nr 4 do umowy.

2. Parametry techniczne opraw oświetleniowych:

– winne posiadać znak CE,

– winne posiadać certyfikat potwierdzający wykonanie zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC wraz z załącznikami, określającymi listę certyfikowanych opraw oraz listę występujących w nich komponentów,

– winne być zgodne z warunkami określonymi w zał. nr 2 do umowy (Indywidualny system zarządzania i monitoringu oświetleniem w Gminie Kędzierzyn-Koźle),

– przy ustawieniu 0ow stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18.3.2009 (Dz.U. UE z dnia 24.3.2009 r.),

– spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471,

– spełniać wymogi II klasy ochronności,

– stopień szczelności opraw nie może być mniejszy niż IP 65, mają być otwierane przy użyciu, najlepiej jednego, typowego narzędzia - śrubokręt krzyżak, imbus, torx lub bez użycia narzędzi,

– zakres temperatur pracy powinien wynosić co najmniej od -25oC do +35 oC. Przy doborze opraw wykonawca powinien dążyć do osiągnięcia norm oświetlenia dla danej klasy dróg. Korpusy opraw winny spełniać następujące wymagania:

– winny być wykonane z ciśnieniowego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator oprawy,

– zintegrowany z oprawą uchwyt montażowy winien umożliwiać montaż oprawy zarówno na wysięgniku jak i na słupie z możliwością regulacji kąta pochylenia oprawy w zakresie ±10o dla montażu na wysięgniku, oprawy winny być wyposażone w panel LED o następujących cechach:

– temperatura barwowa-naturalna biel 4000K ±100K,

– utrzymanie strumienia w czasie-po okresie 100 000h pracy L90B10,

– każda dioda w panelu LED winna być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię,

– soczewki winny być wykonane jako panele o wielkości odpowiadającej panelowi LED i tak z nim połączone mechanicznie, aby nie istniała możliwość wzajemnego przesuwania się względem siebie obu paneli,

– soczewki winny być wykonane z materiału o wysokiej przepuszczalności – odpornego na promieniowanie UV,

– deklarowany strumień świetlny oprawy winien być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej niż 25oC,

– panel LED winien umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych. Ceny opraw muszą zawierać koszty sterowników, wraz z wszelkimi opłatami związanymi z ich obsługą na okres 10 lat (abonament, koszt wynajmu serwera, itp.).

3. Parametry słupów:

– wykonane z aluminium anodowanego,

– zabezpieczone od dołu elastomerem do wysokości 35cm ±5cm,

– wyposażone w wysięgniki (jeżeli są wymagane),

– opisane (numery słupów) zgodnie z wytycznymi określonymi przez zamawiającego na etapie realizacji zadania,

– jeżeli słupy dotychczas były wyposażone w gniazda do zasilania oświetlenia świątecznego,to po ich wymianie należy zamontować nowe gniazda z zabezpieczeniami IZK. Ceny słupów muszą zawierać wszelkie koszty związane z ich wymianą (kompletne złącze IZK, przewód zasilający oprawę ze sterownikiem, wysięgnik (jeżeli jest wymagany), fundament itp.

Modifications

1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1) wymianę 2504 szt. istniejących opraw oświetleniowych zainstalowanych na istniejących słupach: sodowe 400W - 12 szt. sodowe 250W - 614 szt. sodowe 210W - 53 szt. sodowe 150W - 829 szt. sodowe 100W - 474 szt. sodowe 70W - 421 szt. rtęciowe 125W - 94 szt. rtęciowe 80W - 7 szt. wymienione zostaną na lampy wykonane w technologii LED o maksymalnych mocach: oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 48W - 428 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 56W - 568 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 112W - 882 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 144W - 614 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 198W - 2 szt. Szczegółowy wykaz ulic, na których planuje się wymianę opraw określony jest w zał. nr 5 do umowy.

2) Wymianę 528 szt. wyeksploatowanych słupów, zgodnie z wykazem słupów do wymiany stanowiącym zał. nr 4 do umowy.

2. Parametry techniczne opraw oświetleniowych:

– winne posiadać znak CE,

– winne posiadać certyfikat potwierdzający wykonanie zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC wraz z załącznikami, określającymi listę certyfikowanych opraw oraz listę występujących w nich komponentów,

– winne być zgodne z warunkami określonymi w zał. nr 2 do umowy (Indywidualny system zarządzania i monitoringu oświetleniem w Gminie Kędzierzyn-Koźle),

– przy ustawieniu 0ow stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18.3.2009 (Dz.U. UE z dnia 24.3.2009 r.),

– spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471,

– spełniać wymogi II klasy ochronności,

– stopień szczelności opraw nie może być mniejszy niż IP 65, mają być otwierane przy użyciu, najlepiej jednego, typowego narzędzia - śrubokręt krzyżak, imbus, torx lub bez użycia narzędzi,

– zakres temperatur pracy powinien wynosić co najmniej od -25oC do +35 oC. Przy doborze opraw wykonawca powinien dążyć do osiągnięcia norm oświetlenia dla danej klasy dróg. Korpusy opraw winny spełniać następujące wymagania:

– winny być wykonane z ciśnieniowego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator oprawy,

– zintegrowany z oprawą uchwyt montażowy winien umożliwiać montaż oprawy zarówno na wysięgniku jak i na słupie z możliwością regulacji kąta pochylenia oprawy w zakresie ±10o dla montażu na wysięgniku, Oprawy winny być wyposażone w panel LED o następujących cechach:

– temperatura barwowa-naturalna biel 4000K ±100K,

– utrzymanie strumienia w czasie – po okresie 100 000h pracy L90B10,

– każda dioda w panelu LED winna być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię,

– soczewki winny być wykonane jako panele o wielkości odpowiadającej panelowi LED i tak z nim połączone mechanicznie, aby nie istniała możliwość wzajemnego przesuwania się względem siebie obu paneli,

– soczewki winny być wykonane z materiału o wysokiej przepuszczalności – odpornego na promieniowanie UV,

– deklarowany strumień świetlny oprawy winien być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej niż 25oC,

– panel LED winien umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych. Ceny opraw muszą zawierać koszty sterowników, wraz z wszelkimi opłatami związanymi z ich obsługą na okres 10 lat (abonament, koszt wynajmu serwera, itp.).

3. Parametry słupów:

– wykonane z aluminium anodowanego,

– zabezpieczone od dołu elastomerem do wysokości 35cm ±5cm,

– wyposażone w wysięgniki (jeżeli są wymagane),

– opisane (numery słupów) zgodnie z wytycznymi określonymi przez zamawiającego na etapie realizacji zadania,

– jeżeli słupy dotychczas były wyposażone w gniazda do zasilania oświetlenia świątecznego, to po ich wymianie należy zamontować nowe gniazda z zabezpieczeniami IZK. Ceny słupów muszą zawierać wszelkie koszty związane z ich wymianą (kompletne złącze IZK, przewód zasilający oprawę ze sterownikiem, wysięgnik (jeżeli jest wymagany), fundament itp.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-10-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Attention OfDaniel Bul, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, pok. 417, III p., 47-200 Kędzierzyn-Koźle
AddressPiramowicza 32/417, III p.
TownKędzierzyn-Koźle
Postal Code47-200
Phone+48 774034450
Class Code45316110
Class DescriptionInstallation of road lighting equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-09

Installation of road lighting equipment

1.Zakres rzeczowy zadania obejmuje:1)wymianę 2504 szt. istniejących opraw oświetleniowych zainstalowanych na istniejących słupach: sodowe 400W - 12 szt. sodowe 250W - 614 szt. sodowe 210W - 53 szt. sodowe 150W - 829 szt. sodowe 100W - 474 szt. sodowe 70W - 421 szt. rtęciowe 125W - 94 szt. rtęciowe 80W - 7 szt. wymienione zostaną na lampy wykonane w technologii LED o maksymalnych mocach: oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 48W - 428 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 56W - 568 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 112W - 882 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 144W - 614 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 198W - 2 szt. Szczegółowy wykaz ulic, na których planuje się wymianę opraw określony jest w zał. nr 5 do umowy. 2) Wymianę 528 szt. wyeksploatowanych słupów, zgodnie z wykazem słupów do wymiany stanowiącym zał. nr 4 do umowy. 2.Parametry techniczne opraw oświetleniowych:-winne posiadać znak CE,-winne posiadać certyfikat potwierdzający wykonanie zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC wraz z załącznikami, określającymi listę certyfikowanych opraw oraz listę występujących w nich komponentów,-winne być zgodne z warunkami określonymi w zał. nr 2 do umowy(Indywidualny system zarządzania i monitoringu oświetleniem w Gminie Kędzierzyn-Koźle),-przy ustawieniu 0ow stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18.3.2009 (Dz.U. UE z dnia 24.3.2009 r.),-spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471,-spełniać wymogi II klasy ochronności,-stopień szczelności opraw nie może być mniejszy niż IP 65, mają być otwierane przy użyciu, najlepiej jednego, typowego narzędzia - śrubokręt krzyżak, imbus, torx lub bez użycia narzędzi,-zakres temperatur pracy powinien wynosić co najmniej od -25oC do +35 oC. Przy doborze opraw wykonawca powinien dążyć do osiągnięcia norm oświetlenia dla danej klasy dróg. Korpusy opraw winny spełniać następujące wymagania:-winny być wykonane z ciśnieniowego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator oprawy,-zintegrowany z oprawą uchwyt montażowy winien umożliwiać montaż oprawy zarówno na wysięgniku jak i na słupie z możliwością regulacji kąta pochylenia oprawy w zakresie ±10o dla montażu na wysięgniku, Oprawy winny być wyposażone w panel LED o następujących cechach:-temperatura barwowa-naturalna biel 4000K ±100K,-utrzymanie strumienia w czasie-po okresie 100 000h pracy L90B10,-każda dioda w panelu LED winna być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię,-soczewki winny być wykonane jako panele o wielkości odpowiadającej panelowi LED i tak z nim połączone mechanicznie, aby nie istniała możliwość wzajemnego przesuwania się względem siebie obu paneli,-soczewki winny być wykonane z materiału o wysokiej przepuszczalności–odpornego na promieniowanie UV,-deklarowany strumień świetlny oprawy winien być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej niż 25oC,-panel LED winien umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych. Ceny opraw muszą zawierać koszty sterowników, wraz z wszelkimi opłatami związanymi z ich obsługą na okres 10 lat(abonament, koszt wynajmu serwera, itp.).3.Parametry słupów:-wykonane z aluminium anodowanego,-zabezpieczone od dołu elastomerem do wysokości 35cm ±5cm,-wyposażone w wysięgniki(jeżeli są wymagane),-opisane(numery słupów)zgodnie z wytycznymi określonymi przez zamawiającego na etapie realizacji zadania,-jeżeli słupy dotychczas były wyposażone w gniazda do zasilania oświetlenia świątecznego,to po ich wymianie należy zamontować nowe gniazda z zabezpieczeniami IZK. Ceny słupów muszą zawierać wszelkie koszty związane z ich wymianą (kompletne złącze IZK, przewód zasilający oprawę ze sterownikiem, wysięgnik(jeżeli jest wymagany),fundament itp.

Extended TitleWymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”. (...)
Extended Description

1.Zakres rzeczowy zadania obejmuje:1)wymianę 2504 szt. istniejących opraw oświetleniowych zainstalowanych na istniejących słupach: sodowe 400W - 12 szt. sodowe 250W - 614 szt. sodowe 210W - 53 szt. sodowe 150W - 829 szt. sodowe 100W - 474 szt. sodowe 70W - 421 szt. rtęciowe 125W - 94 szt. rtęciowe 80W - 7 szt. wymienione zostaną na lampy wykonane w technologii LED o maksymalnych mocach: oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 48W - 428 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 56W - 568 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 112W - 882 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 144W - 614 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 198W - 2 szt. Szczegółowy wykaz ulic, na których planuje się wymianę opraw określony jest w zał. nr 5 do umowy. 2) Wymianę 528 szt. wyeksploatowanych słupów, zgodnie z wykazem słupów do wymiany stanowiącym zał. nr 4 do umowy. 2.Parametry techniczne opraw oświetleniowych:-winne posiadać znak CE,-winne posiadać certyfikat potwierdzający wykonanie zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC wraz z załącznikami, określającymi listę certyfikowanych opraw oraz listę występujących w nich komponentów,-winne być zgodne z warunkami określonymi w zał. nr 2 do umowy(Indywidualny system zarządzania i monitoringu oświetleniem w Gminie Kędzierzyn-Koźle),-przy ustawieniu 0ow stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18.3.2009 (Dz.U. UE z dnia 24.3.2009 r.),-spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471,-spełniać wymogi II klasy ochronności,-stopień szczelności opraw nie może być mniejszy niż IP 65, mają być otwierane przy użyciu, najlepiej jednego, typowego narzędzia - śrubokręt krzyżak, imbus, torx lub bez użycia narzędzi,-zakres temperatur pracy powinien wynosić co najmniej od -25oC do +35 oC. Przy doborze opraw wykonawca powinien dążyć do osiągnięcia norm oświetlenia dla danej klasy dróg. Korpusy opraw winny spełniać następujące wymagania:-winny być wykonane z ciśnieniowego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator oprawy,-zintegrowany z oprawą uchwyt montażowy winien umożliwiać montaż oprawy zarówno na wysięgniku jak i na słupie z możliwością regulacji kąta pochylenia oprawy w zakresie ±10o dla montażu na wysięgniku, Oprawy winny być wyposażone w panel LED o następujących cechach:-temperatura barwowa-naturalna biel 4000K ±100K,-utrzymanie strumienia w czasie-po okresie 100 000h pracy L90B10,-każda dioda w panelu LED winna być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię,-soczewki winny być wykonane jako panele o wielkości odpowiadającej panelowi LED i tak z nim połączone mechanicznie, aby nie istniała możliwość wzajemnego przesuwania się względem siebie obu paneli,-soczewki winny być wykonane z materiału o wysokiej przepuszczalności–odpornego na promieniowanie UV,-deklarowany strumień świetlny oprawy winien być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej niż 25oC,-panel LED winien umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych. Ceny opraw muszą zawierać koszty sterowników, wraz z wszelkimi opłatami związanymi z ich obsługą na okres 10 lat(abonament, koszt wynajmu serwera, itp.).3.Parametry słupów:-wykonane z aluminium anodowanego,-zabezpieczone od dołu elastomerem do wysokości 35cm ±5cm,-wyposażone w wysięgniki(jeżeli są wymagane),-opisane(numery słupów)zgodnie z wytycznymi określonymi przez zamawiającego na etapie realizacji zadania,-jeżeli słupy dotychczas były wyposażone w gniazda do zasilania oświetlenia świątecznego,to po ich wymianie należy zamontować nowe gniazda z zabezpieczeniami IZK. Ceny słupów muszą zawierać wszelkie koszty związane z ich wymianą (kompletne złącze IZK, przewód zasilający oprawę ze sterownikiem, wysięgnik(jeżeli jest wymagany),fundament itp.

Modifications

1.Zakres rzeczowy zadania obejmuje:1)wymianę 2504 szt. istniejących opraw oświetleniowych zainstalowanych na istniejących słupach: sodowe 400W - 12 szt. sodowe 250W - 614 szt. sodowe 210W - 53 szt. sodowe 150W - 829 szt. sodowe 100W - 474 szt. sodowe 70W - 421 szt. rtęciowe 125W - 94 szt. rtęciowe 80W - 7 szt. wymienione zostaną na lampy wykonane w technologii LED o maksymalnych mocach: oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 48W - 428 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 56W - 568 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 112W - 882 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 144W - 614 szt. oprawy oświetleniowe kompletne ze sterownikami 198W - 2 szt. Szczegółowy wykaz ulic, na których planuje się wymianę opraw określony jest w zał. nr 5 do umowy. 2) Wymianę 528 szt. wyeksploatowanych słupów, zgodnie z wykazem słupów do wymiany stanowiącym zał. nr 4 do umowy. 2.Parametry techniczne opraw oświetleniowych:-winne posiadać znak CE,-winne posiadać certyfikat potwierdzający wykonanie zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC wraz z załącznikami, określającymi listę certyfikowanych opraw oraz listę występujących w nich komponentów,-winne być zgodne z warunkami określonymi w zał. nr 2 do umowy(Indywidualny system zarządzania i monitoringu oświetleniem w Gminie Kędzierzyn-Koźle),-przy ustawieniu 0ow stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18.3.2009 (Dz.U. UE z dnia 24.3.2009 r.),-spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471,-spełniać wymogi II klasy ochronności,-stopień szczelności opraw nie może być mniejszy niż IP 65, mają być otwierane przy użyciu, najlepiej jednego, typowego narzędzia - śrubokręt krzyżak, imbus, torx lub bez użycia narzędzi,-zakres temperatur pracy powinien wynosić co najmniej od -25oC do +35 oC. Przy doborze opraw wykonawca powinien dążyć do osiągnięcia norm oświetlenia dla danej klasy dróg. Korpusy opraw winny spełniać następujące wymagania:-winny być wykonane z ciśnieniowego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator oprawy,-zintegrowany z oprawą uchwyt montażowy winien umożliwiać montaż oprawy zarówno na wysięgniku jak i na słupie z możliwością regulacji kąta pochylenia oprawy w zakresie ±10o dla montażu na wysięgniku, Oprawy winny być wyposażone w panel LED o następujących cechach:-temperatura barwowa-naturalna biel 4000K ±100K,-utrzymanie strumienia w czasie-po okresie 100 000h pracy L90B10,-każda dioda w panelu LED winna być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię,-soczewki winny być wykonane jako panele o wielkości odpowiadającej panelowi LED i tak z nim połączone mechanicznie, aby nie istniała możliwość wzajemnego przesuwania się względem siebie obu paneli,-soczewki winny być wykonane z materiału o wysokiej przepuszczalności–odpornego na promieniowanie UV,-deklarowany strumień świetlny oprawy winien być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej niż 25oC,-panel LED winien umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych. Ceny opraw muszą zawierać koszty sterowników, wraz z wszelkimi opłatami związanymi z ich obsługą na okres 10 lat(abonament, koszt wynajmu serwera, itp.).3.Parametry słupów:-wykonane z aluminium anodowanego,-zabezpieczone od dołu elastomerem do wysokości 35cm ±5cm,-wyposażone w wysięgniki(jeżeli są wymagane),-opisane(numery słupów)zgodnie z wytycznymi określonymi przez zamawiającego na etapie realizacji zadania,-jeżeli słupy dotychczas były wyposażone w gniazda do zasilania oświetlenia świątecznego,to po ich wymianie należy zamontować nowe gniazda z zabezpieczeniami IZK. Ceny słupów muszą zawierać wszelkie koszty związane z ich wymianą (kompletne złącze IZK, przewód zasilający oprawę ze sterownikiem, wysięgnik(jeżeli jest wymagany), fundament itp.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-08-09
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Attention OfDaniel Bul, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, pok. 417, III p, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
AddressPiramowicza 32/417, III p.
TownKędzierzyn-Koźle
Postal Code47-200
Phone+48 774034450
Class Code45316110
Class DescriptionInstallation of road lighting equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 18, 2019
Rozbudowa drogi wojewódzkiej: poszerzenie jezdni, przebudowa poboczy, rozbudowa i przebudowa skrzyżowań, przebudowa oraz budowa urządzeń i elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu (zatoki autobusowe, wyspy kanalizujące ruch, przejścia dla pieszych, azyle,...
View more
Deadline: Dec 20, 2019
Pełna nazwa postępowania:— zadanie 1: budowa węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej w Lublinie,— zadanie 2: budowa węzła przesiadkowego przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie,— zadanie 6: budowa węzła przesiadkowego...
View more
Deadline: Nov 21, 2019
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawne ZSP nr 19), budynek B przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 90-542, POLSKA, która obejmuje m.in. zakres:1) Docieplenie ścian zewnętrznych.2) Docieplenie ścian piwnic.3)...
View more