Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła)–węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00. Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady o nawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą autostradową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.

Extended TitleProjekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn – gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800. Zad. II Odc. B 351+800–376+000. Zad. III Odc. C 376+000–392+720. Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51.
Extended Description

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła)–węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00. Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady o nawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą autostradową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.

Modifications

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00. Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady o nawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą autostradową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi. Budowa dodatkowego - trzeciego pasa ruchu. Wyburzenie 3 istniejących i budowy nowych wiaduktów - WD-288, WD-292, WD-295. Wykonanie tymczasowego przejazdu przez autostradę z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej oraz tymczasowego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Twardosławickiej w Piotrkowie Tryb. Wyburzenie istniejących i budowa nowych obiektów WD-283, WD-286, WD-287, WD-290 oraz WD-291.

W toku realizacji kontraktu, po przeprowadzeniu specjalistycznych ekspertyz stanu technicznego obiektów inżynierskich, jednoznacznie stwierdzono iż brak jest możliwości doprowadzenia obiektów: WD-283, WD-286, WD-287, WD-290 oraz WD-291 do oczekiwanej klasy nośności (zgodnie z PFU - pkt 2.1.16.1.4) poprzez remont ww. obiektów, a więc nie jest możliwe dostosowanie przedmiotowych obiektów do funkcji, która powinny spełniać zgodnie z kontraktem oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wyburzenie istniejących i budowa nowych obiektów zapewni osiągnięcie przez ww. obiekty inżynierskie parametrów określonych w wymaganiach Zamawiającego opisanych w treści PFU tj. pozwoli osiągnąć przez ww. obiekty klasy obciążeń A lub B.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-08-26
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi
Attention OfVioletta Kuźbik
Addressul. Irysowa 2
TownŁódź
Postal Code91-857
Phone+48 422339600
Fax+48 422339675
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-14

Road construction works

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00. Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady o nawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą autostradową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.

Extended TitleProjekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn – gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937, 65–351+800. Zad. II Odc. B 351+800–376+000. Zad. III Odc. C 376+000–392+720. Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51.
Extended Description

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00. Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady o nawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą autostradową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.

Modifications

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00. Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady o nawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą autostradową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi. Budowa dodatkowego - trzeciego pasa ruchu. Wyburzenie 3 istniejących i budowy nowych wiaduktów - WD-288, WD-292, WD-295. Wykonanie tymczasowego przejazdu przez autostradę z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej oraz tymczasowego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Twardosławickiej w Piotrkowie Tryb.

Wykonawca wprowadził dn. 15.4.2019 r. tymczasową organizację ruchu (TOR), która została wykonana zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz prawa polskiego i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.1.2002 r. Z uwagi na protesty ludności wydano Wykonawcy polecenie zrewidowania TOR. Wykonawca zaproponował wykonanie tymczasowego przejazdu przez autostradę z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej i tymczasowego przejścia dla pieszych w rejonie wiaduktu WA-294. To rozwiązanie zmniejszy poziom uciążliwości dla funkcjonowania społeczności lokalnej oraz zapobiegnie powstawaniu negatywnych skutków społecznych związanych z utrudnionym dojazdem do m. Piotrkowa. Teren inwestycji jest obecnie terenem budowy (przekazany Wykonawcy w dn. 8.8.2018 r.). Prowadzone są tam roboty budowlane a nadzór nad tymi robotami, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wykonuje kierownik budowy. Z uwagi na odnośne postanowienia ww. ustawy, wprowadzenie przez inny podmiot nowej organizacji ruchu nie jest możliwe.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-08-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi
Attention OfVioletta Kuźbik
Addressul. Irysowa 2
TownŁódź
Postal Code91-857
Phone+48 422339600
Fax+48 422339675
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-05-20

Road construction works

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51.Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00. Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady o nawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą autostradową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.

Extended TitleProjekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn – gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937, 65–351+800. Zad. II Odc. B 351+800–376+000. Zad. III Odc. C 376+000–392+720. Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51.
Extended Description

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51.Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00. Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady o nawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą autostradową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.

Modifications

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła)–węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00. Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady o nawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą autostradową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi. Budowa dodatkowego - trzeciego pasa ruchu. Wyburzenie 3 istniejących i budowy nowych wiaduktów - WD-288, WD-292, WD-295

Teren realizowanego przez Wykonawcę Kontraktu jest obecnie Terenem Budowy. Został on przekazany Wykonawcy w dn. 8.8.2018 r. Aktualnie na Terenie tym prowadzone są roboty budowlane a nadzór nad tymi robotami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, wykonuje Kierownik Budowy. W związku z powyższym, z uwagi na odnośne postanowienia ww. ustawy, wykonanie robót polegających na wyburzeniu obiektów WD-288, WD-292 oraz WD-295 i ich budowie wg obowiązujących norm, równocześnie z realizowanym przez Wykonawcę Kontraktem, nie jest możliwe. Remont istniejących obiektów nie pozwoliłby na osiągnięcie opisanych w PFU klas obciążeń A lub B. Na ww. obiektach stwierdzono jednoznacznie nieodwracalne uszkodzenia betonu ustroju nośnego, filarów oraz ław fundamentowych, w związku z czym ich wyburzenie jest konieczne. Powyższe potwierdzone zostało przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą – Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-05-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Attention OfVioletta Kuźbik
Addressul. Irysowa 2
TownŁódź
Postal Code91-857
Phone+48 422339600
Fax+48 422339675
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-04-30

Road construction works

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła)–gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła)–węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00. Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady o nawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą autostradową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.

Extended TitleProjekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800. Zad. II Odc. B 351+800–376+000. Zad. III Odc. C 376+000–392+720. Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51.
Extended Description

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła)–gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła)–węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00. Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady o nawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą autostradową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.

Modifications

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła)–gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A–węzeł Tuszyn (bez węzła)–węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00. Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady o nawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą autostradową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi. Budowa dodatkowego - trzeciego pasa ruchu.

Teren realizowanego przez Wykonawcę Kontraktu jest obecnie Terenem Budowy. Został on przekazany Wykonawcy w dn. 8.8.2018 r. Aktualnie na Terenie tym prowadzone są roboty budowlane a nadzór nad tymi robotami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, wykonuje Kierownik Budowy. W związku z powyższym, z uwagi na odnośne postanowienia ww. ustawy, wykonanie robót polegających na budowie autostrady A1 na odcinku od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu, równocześnie z realizowanym przez Wykonawcę Kontraktem, nie jest możliwe. Etapowanie rozbudowy korpusu na zewnątrz związane byłoby z trudnościami technologicznymi, np. koniecznością schodkowania skarp czy też np. koniecznością stosowania niezbędnych zabiegów geotechnicznych. Korpus autostrady wykonany w profilu docelowym 2x3 pasy ruchu, w cyklu swojego życia będzie bezpieczniejszy w użytkowaniu i będzie generował znacznie mniejsze koszty użytkowania niż korpus kilkukrotnie rozbudowywany.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-04-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi
Attention OfVioletta Kuźbik
Addressul. Irysowa 2
TownŁódź
Postal Code91-857
Phone+48 422339600
Fax+48 422339675
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 16, 2019
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn:. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul....
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego al. Zjednoczenia 21/23 Kasprowicza 53 (nr rej. 19)W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci...
View more