Lasten päiväkoti Suursuo on Maunulan kaupunginosaan, osoitteeseen Suursuonlaita 6, rakennettava uudisrakennus. Urakkaan kuuluu kolmikerroksinen betonirunkoinen päiväkotirakennus täysin valmiiksi saatettuna uudisrakennuksena ympäristöineen asiakirjojen osoittamassa laajuudessa. Uudisrakentaminen sijoittuu puretun kirjaston paikalle. Nykyisen vanhan päiväkotirakennuksen talotekniset liittymät ovat tulleet purettavasta kirjastorakennuksesta. Uudisrakennuksen rakentamisen ajan vanhan päiväkotirakennuksen talotekniikan liittymät tulevat väliaikaisen talotekniikkakontin kautta, liitosjohdot kontista rakennukseen kulkevat Suursuonlaidan jalkakäytävän alla tontin rajalla. Kontti sijoittuu uudisrakennuksen tulevien jätteiden syväkeräysastioiden kohdalle. Tekniikkakontti puretaan vanhan päiväkotirakennuksen purkutöiden yhteydessä. Urakka käsittää lasten päiväkoti Suursuon uudisrakennuksen rakentamistyöt kokonaisurakkana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Extended TitleLPK Suursuo, uudisrakennus, kokonaisurakka
Deadline Date2018-10-26
Publication Date2018-09-20
CountryFinland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationHelsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen-palvelu
Attention OfJoonas Hautala
AddressElimäenkatu 5
TownHelsinki
Postal Code00510
Phone+358 931087868
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-09-18

Construction work

Lasten päiväkoti Suursuo on Maunulan kaupunginosaan, osoitteeseen Suursuonlaita 6, rakennettava uudisrakennus. Urakkaan kuuluu kolmikerroksinen betonirunkoinen päiväkotirakennus täysin valmiiksi saatettuna uudisrakennuksena ympäristöineen asiakirjojen osoittamassa laajuudessa. Uudisrakentaminen sijoittuu puretun kirjaston paikalle. Nykyisen vanhan päiväkotirakennuksen talotekniset liittymät ovat tulleet purettavasta kirjastorakennuksesta. Uudisrakennuksen rakentamisen ajan vanhan päiväkotirakennuksen talotekniikan liittymät tulevat väliaikaisen talotekniikkakontin kautta, liitosjohdot kontista rakennukseen kulkevat Suursuonlaidan jalkakäytävän alla tontin rajalla. Kontti sijoittuu uudisrakennuksen tulevien jätteiden syväkeräysastioiden kohdalle. Tekniikkakontti puretaan vanhan päiväkotirakennuksen purkutöiden yhteydessä. Urakka käsittää lasten päiväkoti Suursuon uudisrakennuksen rakentamistyöt kokonaisurakkana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Extended TitleLPK Suursuo, uudisrakennus, kokonaisurakka
Extended Description

Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa työhön valittu urakoitsija toimii YSE:n ja lainsäädännön tarkoittamana pääurakoitsijan asemassa toimivana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Nykyinen huonokuntoinen päiväkotirakennus toimii rakennusaikaisena väistötilana, ja se on tarkoitus purkaa rakennuksen valmistuttua. Kohteen läheisyydessä kulkee maakaasulinjan runkoputki. Sen läheisyys tulee ottaa uudisrakennuksen rakentamisessa huomioon. Runkoputki kulkee nyt Suursuonlaidan keskilinjalla, putki tullaan siirtämään vuosien 2019-2020 aikana kulkemaan uutta linjausta pitkin Suursuon sairaalan takana.

Rakentamisen vaiheistus:

Piha rakennetaan vaiheittain vaiheistussuunnitelman mukaisesti. Viimeinen vaihe rakennetaan nykyisen päiväkotirakennuksen purkutyön jälkeen. Viimeisessä vaiheessa rakennetaan piha valmiiksi, syväkeräysastiat ja piharakennus. Urakoitsija voi esittää oman ehdotuksensa vaiheistuksen toteutuksesta huomioiden, että päiväkodin toiminta ei keskeydy missään vaiheessa. Vanha kirjastorakennus on purettu erillisenä hankkeena ennen uudisrakennustyön alkua, ja vanha päiväkoti puretaan erillisenä hankkeena uudisrakennuksen valmistuttua. Rakennusaikaa varataan varsinaisen uudisrakennuksen osalle 17 työkuukautta. Pihojen ja ulkorakennuksen rakentamiselle varataan rakennusaikaa 3,5 työkuukautta. Rakennusaika katsotaan alkavaksi siitä, kun pääurakoitsija on saanut luvan aloittaa työt. Urakkasopimukseen merkitään näin laskettu urakka-aika. Lopullinen rakennusaika vahvistuu sen jälkeen, kun neuvotteluissa on todettu, että ko. aikataulu on sovelias kaikille osapuolille. Mikäli työt valmistuvat ennen urakkasopimuksen mukaista määräaikaa täysin valmiiseen kuntoon, voi rakennuttaja ottaa työt vastaan, mutta mitään hyvityskorvausta ei suoriteta.

Välitavoite:

Päiväkotirakennus valmis 15.6.2020.

Deadline Date2018-10-26
Publication Date2018-09-18
CountryFinland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value11500000.00
OrganisationHelsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen-palvelu
Attention OfJoonas Hautala
AddressElimäenkatu 5
TownHelsinki
Postal Code00510
Phone+358 931087868
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 20, 2018
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää tarjousta Sairaala Novan sekä pysäköintitalon tuotantokeittiön sälekaihtimien toimittamisesta ja paikalleen asentamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
View more
Deadline: Nov 23, 2018
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut kilpailuttaa asiakkailleen siivous- ja ruokapalvelutyöntekijöiden työvaatteet (jäljempänä myös tilaajat) tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
View more
Deadline: Nov 19, 2018
Turun kaupungin Strateginen hankinta pyytää tarjouksia ammattikäyttöön soveltuvista rautakauppatarvikkeista ajalle 1.12.2018 (tavoite)–30.11.2020, minkä jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella (2) vuodella ajalle 1.12.2020–30.11.2022 (optio). Optiossa on kyse...
View more