Het beoogde projectresultaat omvat het zoveel mogelijk zeker stellen van bedrijfszekerheid 24/7 (o.a. datacenter en depots) voor de drie gebruikers van het complex; de Koninklijke Bibliotheek (KB), het Literatuur- en Kinderboekenmuseum (LM) en het Rijksbureau voor Kunsthistorisch Onderzoek, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) tot 2028 aangaande met name collectiebehoud en de publieksfunctie.

Dit resultaat moet bereikt worden door het garanderen (na verbetering) van de onderhoudsstaat van de verschillende technische installaties en bouwkundige onderdelen.

Extended TitleMarktconsultatie - 15777 - Instandhouding van het Koninklijke Bibliotheek complex tot 2028 te Den Haag (verwachte einddatum: 06-11-2018).
Extended Description

Het complex van de Koninklijke Bibliotheek (KB) nabij Den Haag CS heeft een omvang ca. 80 000 m2 brutovloeroppervlakte (BVO). Het complex kent meerdere gebruikers. De KB heeft ca 80 % van het complex in gebruik. Het LM en het RKD elk ca. 10 %. Het complex stamt uit de jaren ’80 van de vorige eeuw.

Overzicht indicatie belangrijke data

Verwachte start aanbesteding: Q1 2019.

Verwachte gunning: Q4 2019.

Verwachte looptijd contract: tot 2028 (met optionele verlenging).

Overzicht algemene projectkenmerken

Oppervlakte: circa 80 000 m2 BVO.

Disciplines: ontwerp en/of engineering, (installatietechnisch advies / constructieadvies / bouwkundig advies) uitvoering (E&K / bouwkunde / constructie) en onderhoud.

Publication Date2018-09-25
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRijksvastgoedbedrijf
Attention OfThom de Bruijn
AddressKorte Voorhout 7
TownThe Hague
Postal Code2511 CW
Class Code50000000
Class DescriptionRepair and maintenance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 5, 2019
Provision of services for “Patent Information Services for Experts" and PATSTAT.
View more
Deadline: Mar 15, 2019
Het werk betreft de realisatie van de Brede School Weespersluis binnen de nieuwbouwwijk Weespersluis. Het totale pand wordt eigendom van een vereniging van eigenaren waaraan de gemeente, beide scholen en...
View more
De Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal (Alliantie VO) onderzoekt de mogelijkheden van een aanbesteding rondom de inkoop en levering van leermiddelen.Alvorens een...
View more