Het beoogde projectresultaat omvat het zoveel mogelijk zeker stellen van bedrijfszekerheid 24/7 (o.a. datacenter en depots) voor de drie gebruikers van het complex; de Koninklijke Bibliotheek (KB), het Literatuur- en Kinderboekenmuseum (LM) en het Rijksbureau voor Kunsthistorisch Onderzoek, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) tot 2028 aangaande met name collectiebehoud en de publieksfunctie.

Dit resultaat moet bereikt worden door het garanderen (na verbetering) van de onderhoudsstaat van de verschillende technische installaties en bouwkundige onderdelen.

Extended TitleMarktconsultatie - 15777 - Instandhouding van het Koninklijke Bibliotheek complex tot 2028 te Den Haag (verwachte einddatum: 06-11-2018).
Extended Description

Het complex van de Koninklijke Bibliotheek (KB) nabij Den Haag CS heeft een omvang ca. 80 000 m2 brutovloeroppervlakte (BVO). Het complex kent meerdere gebruikers. De KB heeft ca 80 % van het complex in gebruik. Het LM en het RKD elk ca. 10 %. Het complex stamt uit de jaren ’80 van de vorige eeuw.

Overzicht indicatie belangrijke data

Verwachte start aanbesteding: Q1 2019.

Verwachte gunning: Q4 2019.

Verwachte looptijd contract: tot 2028 (met optionele verlenging).

Overzicht algemene projectkenmerken

Oppervlakte: circa 80 000 m2 BVO.

Disciplines: ontwerp en/of engineering, (installatietechnisch advies / constructieadvies / bouwkundig advies) uitvoering (E&K / bouwkunde / constructie) en onderhoud.

Publication Date2018-09-25
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRijksvastgoedbedrijf
Attention OfThom de Bruijn
AddressKorte Voorhout 7
TownThe Hague
Postal Code2511 CW
Class Code50000000
Class DescriptionRepair and maintenance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

De Provincie is voornemens om in het derde/vierde kwartaal 2019 een Europese aanbesteding te starten om te komen tot een raamovereenkomst voor het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van de bagger-...
View more
Brainport Eindhoven heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld tot 1 van de meest innovatieve regio’s van Europa. Mede als gevolg hiervan wordt het belang van congressen voor de internationale...
View more
Deadline: Jul 22, 2019
De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is voornemens in het kader van onderhavige aanbesteding een overeenkomst af te sluiten voor de design & build opdracht (vanaf SO) inzake ca, 9 500...
View more