Het beoogde projectresultaat omvat het zoveel mogelijk zeker stellen van bedrijfszekerheid 24/7 (o.a. datacenter en depots) voor de drie gebruikers van het complex; de Koninklijke Bibliotheek (KB), het Literatuur- en Kinderboekenmuseum (LM) en het Rijksbureau voor Kunsthistorisch Onderzoek, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) tot 2028 aangaande met name collectiebehoud en de publieksfunctie.

Dit resultaat moet bereikt worden door het garanderen (na verbetering) van de onderhoudsstaat van de verschillende technische installaties en bouwkundige onderdelen.

Extended TitleMarktconsultatie - 15777 - Instandhouding van het Koninklijke Bibliotheek complex tot 2028 te Den Haag (verwachte einddatum: 06-11-2018).
Extended Description

Het complex van de Koninklijke Bibliotheek (KB) nabij Den Haag CS heeft een omvang ca. 80 000 m2 brutovloeroppervlakte (BVO). Het complex kent meerdere gebruikers. De KB heeft ca 80 % van het complex in gebruik. Het LM en het RKD elk ca. 10 %. Het complex stamt uit de jaren ’80 van de vorige eeuw.

Overzicht indicatie belangrijke data

Verwachte start aanbesteding: Q1 2019.

Verwachte gunning: Q4 2019.

Verwachte looptijd contract: tot 2028 (met optionele verlenging).

Overzicht algemene projectkenmerken

Oppervlakte: circa 80 000 m2 BVO.

Disciplines: ontwerp en/of engineering, (installatietechnisch advies / constructieadvies / bouwkundig advies) uitvoering (E&K / bouwkunde / constructie) en onderhoud.

Publication Date2018-09-25
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRijksvastgoedbedrijf
Attention OfThom de Bruijn
AddressKorte Voorhout 7
TownThe Hague
Postal Code2511 CW
Class Code50000000
Class DescriptionRepair and maintenance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Marktconsultatie stofafzuiging bij de ontslakker.Twence gebruikt een nieuwe techniek waarbij de bodemas minder nat uit de ovens komt. Deze techniek wordt onder de projectnoemer; semi-droge ontslakker gecommuniceerd.Op de ontslakker willen...
View more
Deadline: Nov 28, 2018
Het doel van deze openbare Europese aanbesteding is het afsluiten van een bouwteamovereenkomst met 1 opdrachtnemer ten behoeve van het realiseren van de verbouw van de entree van het Muziekkwartier...
View more
Deadline: Nov 16, 2018
De provincie Zuid-Holland organiseert een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure ten behoeven van het project "Groot onderhoud N489". Middels deze aanbestedingsprocedure wenst de provincie Zuid-Holland een overeenkomst met een te selecteren marktpartij...
View more