1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.7.2019 r. do 31.12.2020 r. do 1 299 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 15 912,52 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 9 982,08 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) – 5 930,44 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

Wszelkie szczegóły określono w SIWZ.

Extended TitleInowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.7.2019 r. do 31.12.2020 r.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-03-15
New text:
2019-04-05
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-03-15
New text:
2019-04-05
Deadline Date2019-04-05
Publication Date2019-03-11
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationGmina Inowrocław
Attention OfMarcin Rychłowski
Addressul. Królowej Jadwigi 43
TownInowrocław
Postal Code88-100
Phone+48 523555810
Fax+48 523540490
Class Code09300000
Class DescriptionElectricity, heating, solar and nuclear energy
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-11

Electricity, heating, solar and nuclear energy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.7.2019 r. do 31.12.2020 r. do 1 299 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 15 912,52 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 9 982,08 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) – 5 930,44 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

Wszelkie szczegóły określono w SIWZ.

Extended TitleInowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.7.2019 r. do 31.12.2020 r.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-01-15
New text:
2019-03-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-01-15
New text:
2019-03-15
Deadline Date2019-03-15
Publication Date2019-01-11
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationGmina Inowrocław
Attention OfMarcin Rychłowski
Addressul. Królowej Jadwigi 43
TownInowrocław
Postal Code88-100
Phone+48 523555810
Fax+48 523540490
Class Code09300000
Class DescriptionElectricity, heating, solar and nuclear energy
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-11-15

Electricity, heating, solar and nuclear energy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.7.2019 r. do 31.12.2020 r. do 1 299 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 15 912,52 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 9 982,08 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) – 5 930,44 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

Wszelkie szczegóły określono w SIWZ.

Extended TitleInowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.7.2019 r. do 31.12.2020 r.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-11-15
New text:
2019-01-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-11-15
New text:
2019-01-15
Deadline Date2019-01-15
Publication Date2018-11-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationGmina Inowrocław
Attention OfMarcin Rychłowski
Addressul. Królowej Jadwigi 43
TownInowrocław
Postal Code88-100
Phone+48 523555810
Fax+48 523540490
Class Code09300000
Class DescriptionElectricity, heating, solar and nuclear energy
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 23, 2019
Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Oczapowskiego 6/8 (nr rej. 33). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja...
View more
Deadline: Apr 24, 2019
1. Zamówienie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu remontu 3 sztuk zastawek na rowach melioracyjnych.2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem praw autorskich, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń...
View more
Deadline: Apr 26, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych części ciągów komunikacyjnych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Zamówienie stanowi część zadania p.n. „Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych” realizowanego w ramach Umowy...
View more