1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.7.2019 r. do 31.12.2020 r. do 1 299 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 15 912,52 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 9 982,08 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) – 5 930,44 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

Wszelkie szczegóły określono w SIWZ.

Extended TitleInowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.7.2019 r. do 31.12.2020 r.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-01-15
New text:
2019-03-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-01-15
New text:
2019-03-15
Deadline Date2019-03-15
Publication Date2019-01-11
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationGmina Inowrocław
Attention OfMarcin Rychłowski
Addressul. Królowej Jadwigi 43
TownInowrocław
Postal Code88-100
Phone+48 523555810
Fax+48 523540490
Class Code09300000
Class DescriptionElectricity, heating, solar and nuclear energy
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-11-15

Electricity, heating, solar and nuclear energy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.7.2019 r. do 31.12.2020 r. do 1 299 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 15 912,52 MWh, z tego:

1) Do lokali i obiektów (Część I zamówienia) – 9 982,08 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego (Część II zamówienia) – 5 930,44 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie.

Wszelkie szczegóły określono w SIWZ.

Extended TitleInowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.7.2019 r. do 31.12.2020 r.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-11-15
New text:
2019-01-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-11-15
New text:
2019-01-15
Deadline Date2019-01-15
Publication Date2018-11-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationGmina Inowrocław
Attention OfMarcin Rychłowski
Addressul. Królowej Jadwigi 43
TownInowrocław
Postal Code88-100
Phone+48 523555810
Fax+48 523540490
Class Code09300000
Class DescriptionElectricity, heating, solar and nuclear energy
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 26, 2019
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych” -...
View more
Deadline: Mar 5, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa krytej pływalni w Libiążu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami (załącznik nr 8...
View more
Deadline: Feb 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Rzozów”, w zakresie odcinka I i odcinka III.
View more