Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego w ilości 1 100 000 litrów i etyliny bezołowiowej 95 w ilości 12 000 litrów.

Miejsce dostaw i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku 1A „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Extended TitleDostawa oleju napędowego i etyliny bezołowiowej
Extended Description

Wymagane parametry:

A. oleju napędowego:

— Olej napędowy musi spełniać normę PN-EN 590+A1:2017-06, zgodnie z warunkami klimatycznymi dla klimatu umiarkowanego wg tablicy 2a ww. normy oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680),

— w okresie od października do marca Wykonawca zapewni dostawy oleju napędowego IŻ 40 o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) do –34oC (dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia dostaw oleju napędowego „zimowego” będzie ustalany w trakcie trwania umowy).

B. etyliny:

— etylina bezołowiowa 95 musi spełniać normę PN-EN 228+A1:2017-06, zgodnie z warunkami klimatycznymi dla klimatu umiarkowanego oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680),

— w okresie od października do marca Wykonawca zapewni dostawy etyliny bezołowiowej o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) do –30oC. (dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia dostaw etyliny bezołowiowej „zimowej” będzie ustalany w trakcie trwania umowy podane terminy są terminami planowanymi).

Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwa będą spełniały wymogi jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 poz. 1680) i wymogi określone w normach PN-EN normach PN-EN 590+A1:2017-06, PN-EN 228+A1:2017-06.

Publication Date2019-05-13
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value4359760.00
OrganisationPPUH „Radkom” Sp. z o.o.
Attention OfMilena Faryna
Addressul. Witosa 76
TownRadom
Postal Code26-600
Phone+48 483802000
Fax+48 483802033
Class Code09134100
Class DescriptionDiesel oil
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 12, 2019
The scope of this tender is to establish a single framework contract divided into 3 lots with commercial providers for delivery of mobile surveillance systems. A single asset delivered shall...
View more
Deadline: Jul 18, 2019
Przedmiotem zamówienia jest:a. Wykonanie prac termomodernizacyjnych i poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej na budynku Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. - Zakład Opieki Długoterminowej w Makowie...
View more
Deadline: Jul 2, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja energetyczna budynków A-VII, T-VII, M-II, M-III, M-IV, M-V, M-VII, M-VIII w ramach zadania Projekt pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”, nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 współfinansowany przez Unię...
View more