Investicijska vzdrževalna dela na voziščih AC in HC sklop 2: AC baz: Maribor, Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko.

Extended TitleInvesticijska vzdrževalna dela na voziščih AC in HC sklop 1: AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in Hrušica in sklop 2: AC baz: Maribor, Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko
Extended Description

Investicijska vzdrževalna dela na voziščih AC in HC sklop 2: AC baz: Maribor, Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko.

Modifications

Aneks št. 1 k pog. DARS št. 1784/2018: Investicijska vzdrževalna dela na voziščih AC in HC v letih 2018 in 2019; sklop 2: Območje AC baz: Maribor, Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko – dodatna dela i nominacija podizvajalcev.

Potreba po dodatnih delih se je pokazala šele v času izvajanja del. Na terenu je bilo ugotovljeno slabo stanje obstoječega nasipa, česar pred samo izvedbo ni bilo možno ugotoviti oz. predvideti. Izvedbo dodatnih del je mogoče oddati obstoječemu izvajalcu ob upoštevanju 2. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, saj jih tehnično ni mogoče ločiti od prvotnega javnega naročila, brez da bi naročniku povzročile nevšečnosti in povečanje stroškov (časovni zamiki izvedbe, finančna bremenitev stojnine, nezmožnost uveljavljanja garancije zaradi več izvajalcev pri izvedbi istega predmeta, zaradi slabega stanja priključka bi bilo z zamenjavo izvajalca ogroženo zagotavljanje prometne varnosti ...) in so nujno potrebna za dokončanje prvotno določenega predmeta naročila.

Vrednost dodatnih del ne presega vrednosti nepredvidenih del v višini 3 %, vključenih v vrednost osnovne pogodbe, zato se pogodbena vrednost zaradi dodatnih del, ki so predmet aneksa, ne poveča.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-04-21
CountrySlovenia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationDružba za avtoceste v Republiki Sloveniji D.D.
AddressUlica XIV. divizije 4
TownCelje
Postal Code3000
Phone+386 13068164
Fax+386 13068206
Class Code45233141
Class DescriptionRoad-maintenance works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 3, 2021
Predmet javnega naročila je »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja del 3: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL: območja št. 4 del,...
View more
Deadline: May 19, 2021
Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za bazenski kompleks Češča vas.
View more
Deadline: Jun 2, 2021
Nakup čitalcev dokumentov (potnih listov) s pripadajočo programsko opremo.
View more