Dostawa leków dla ZOZ Strzyżów z podziałem na pakiety

Extended TitleDostawa leków
Extended Description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

Publication Date2019-01-04
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
Attention OfUrszula Czemerzyńska
Addressul. Dąbrowskiego 10
TownStrzyżów
Postal Code38-100
Phone+48 172761058
Fax+48 172761058
Class Code33600000
Class DescriptionPharmaceutical products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-10-20

Pharmaceutical products

Dostawa leków dla ZOZ Strzyżów z podziałem na pakiety

Extended TitleDostawa leków
Extended Description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

Deadline Date2019-03-15
Publication Date2018-10-20
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
Attention OfUrszula Czemerzyńska
Addressul. Dąbrowskiego 10
TownStrzyżów
Postal Code38-100
Phone+48 172761058
Fax+48 172761058
Class Code33600000
Class DescriptionPharmaceutical products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 26, 2019
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych” -...
View more
Deadline: Mar 5, 2019
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa krytej pływalni w Libiążu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami (załącznik nr 8...
View more
Deadline: Feb 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Rzozów”, w zakresie odcinka I i odcinka III.
View more