Przedmiotem zamówienia jest aparatura rtg i system archiwizacji procesów

Nr zadania Przedmiot zamówienia Ilość (szt./zestawów)

Zadanie 1 Stacja (monitor) diagnostyczna - 2

Zadanie 2 Aparat rentgenowski mobilny, przyłóżkowy - 2

Zadanie 3 Aparat Rtg z ramieniem C - 2

Zadanie 4 System archiwizacji procesów - 1

Extended TitlePostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury rtg oraz systemu archiwizacji procesów w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0067/17
Changes
Section:
II.2.14
Previous text:

2. Termin wykonania zamówienia: od 1.6.2019 r. do 15.6.2019 r.

New text:

2. Termin wykonania zamówienia: od 18.11.2019 r. do 29.11.2019 r.

Section:
II.2.14
Previous text:

2. Termin wykonania zamówienia: od 1.6.2019 r. do 15.6.2019 r.

New text:

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.11.2019 r., z zastrzeżeniem faktu, że integracja będzie odbywać się w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej nie wcześniej niż od dnia 18.11.2019 r.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-04-09
New text:
2019-05-06
Section:
IV.2.6
Previous text:
2019-06-07
New text:
2019-07-04
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-04-09
New text:
2019-05-06
Section:
II.2.7
Previous text:
2019-06-01
New text:
2019-11-18
Section:
II.2.7
Previous text:
2019-06-15
New text:
2019-11-29
Section:
II.2.7
Previous text:
2019-06-01
New text:
Section:
II.2.7
Previous text:
2019-06-15
New text:
2019-11-29
Deadline Date2019-05-06
Publication Date2019-03-28
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Attention OfZespół Zamówień Publicznych
Addressul. prof. Antoniego Gębali 6
TownLublin
Postal Code20-093
Phone+48 817185125
Fax+48 817185125
Class Code48329000
Class DescriptionImaging and archiving system
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-16

X-ray devices

Przedmiotem zamówienia jest aparatura rtg i system archiwizacji procesów

Nr zadania Przedmiot zamówienia Ilość (szt./zestawów)

Zadanie 1 Stacja (monitor) diagnostyczna - 2

Zadanie 2 Aparat rentgenowski mobilny, przyłóżkowy - 2

Zadanie 3 Aparat RTG z ramieniem C - 2

Zadanie 4 System archiwizacji procesów - 1

Extended TitlePostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury RTG oraz systemu archiwizacji procesów w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0067/17
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-01-21
New text:
2019-04-09
Section:
IV.2.6
Previous text:
2019-03-21
New text:
2019-06-07
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-01-21
New text:
2019-04-09
Deadline Date2019-04-09
Publication Date2019-01-16
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Attention OfZespół Zamówień Publicznych
Addressul. prof. Antoniego Gębali 6
TownLublin
Postal Code20-093
Phone+48 817185125
Fax+48 817185125
Class Code48329000
Class DescriptionImaging and archiving system
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-12-14

X-ray devices

Przedmiotem zamówienia jest aparatura rtg i system archiwizacji procesów

Nr zadania Przedmiot zamówienia Ilość (szt./zestawów)

Zadanie 1 Stacja (monitor) diagnostyczna - 2

Zadanie 2 Aparat rentgenowski mobilny, przyłóżkowy - 2

Zadanie 3 Aparat Rtg z ramieniem C - 2

Zadanie 4 System archiwizacji procesów - 1

Extended TitlePostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury rtg oraz systemu archiwizacji procesów w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0067/17
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-01-02
New text:
2019-01-21
Section:
IV.2.6
Previous text:
2019-03-02
New text:
2019-03-21
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-01-02
New text:
2019-01-21
Deadline Date2019-01-21
Publication Date2018-12-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Attention OfZespół Zamówień Publicznych
Addressul. prof. Antoniego Gębali 6
TownLublin
Postal Code20-093
Phone+48 817185125
Fax+48 817185125
Class Code48329000
Class DescriptionImaging and archiving system
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-11-23

X-ray devices

Przedmiotem zamówienia jest aparatura rtg i system archiwizacji procesów

Nr zadania Przedmiot zamówienia Ilość (szt./zestawów)

Zadanie 1 Stacja (monitor) diagnostyczna - 2

Zadanie 2 Aparat rentgenowski mobilny, przyłóżkowy - 2

Zadanie 3 Aparat Rtg z ramieniem C - 2

Zadanie 4 System archiwizacji procesów - 1

Extended TitlePostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury RTG oraz systemu archiwizacji procesów w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0067/17
Extended Description

Stacja (monitor) diagnostyczna - 2 szt.

Deadline Date2019-01-02
Publication Date2018-11-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Attention OfZespół Zamówień Publicznych
Addressul. prof. Antoniego Gębali 6
TownLublin
Postal Code20-093
Phone+48 817185125
Fax+48 817185125
Class Code33111000
Class DescriptionX-ray devices
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 27, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej i leczenia oparzeń wraz z blokiem operacyjnym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze -...
View more
Deadline: May 27, 2019
Niniejsze zadanie związane jest z wykonaniem robót budowalnych w ramach inwestycji pn.: Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: „Przebudowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w...
View more
Deadline: May 27, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych na terenie miasta Łodzi będących w utrzymaniu Zarządu Dróg i Transportu z...
View more