Przedmiotem zamówienia jest zakup infrastruktury techniczno-systemowej środowisk Access Point (AP) i RINA na potrzeby EESSI w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Extended TitleZakup infrastruktury techniczno-systemowej środowisk Access Point (AP) i RINA na potrzeby EESSI w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do pierwszego uruchomienia dostarczonego sprzętu.

Deadline Date2019-01-24
Publication Date2018-12-21
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZakład Ubezpieczeń Społecznych
Attention OfKamila Porębska
Addressul. Szamocka 3, 5
TownWarsaw
Postal Code01-748
Phone+49 226671714
Fax+49 226671733
Class Code30236000
Class DescriptionMiscellaneous computer equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-11-29

Network equipment

Zakup infrastruktury techniczno-systemowej środowisk Access Point (AP) i RINA na potrzeby EESSI w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF) UE na lata 2014-2020.

Extended TitleZakup infrastruktury techniczno-systemowej środowisk Access Point (AP) i RINA na potrzeby EESSI w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Extended Description

Dostawa sprzętu na potrzeby środowisk Access Point (AP) i RINA dla systemu EESSI w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

1. Sprzęt:

— serwer - 4 szt,

— biblioteka taśmowa - 2szt,

— przełącznik LAN - 4 szt,

— Wkładki: wkładki SFP+10G SR 68 szt., wkładki SFP 10 G miedziane 8 szt., wkładki SFP 1G miedziane - 53 szt,

— Firewall - 4 szt,

— Loadbalancer - 2 szt,

— przełącznik SAN - 2 szt,

— system do zarządzania kluczami kryptograficznymi KMS - 2 szt,

— sprzętowy moduł bezpieczeństwa HSM - 2 szt. wraz z oprogramowaniem do zarządzania dostarczonym rozwiązaniem HSM.

2. Serwis gwarancyjny (min. 12-miesięczny)

3. Usługi szkoleniowe z zakresu dostarczonego sprzętu (min. 40 h w formie 5-dniowych warsztatów dla max. 14 osób przez nie więcej niż 8 h zegarowych dziennie).

4. Usługi konsultacji w formie dodatkowego wsparcia technicznego na żądanie Zamawiającego (5 dni roboczych w tygodniu, 8 h na dobę w godzinach pracy Zamawiającego z czasem potwierdzenia do 60 minut od momentu zgłoszenia).

Publication Date2018-11-29
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZakład Ubezpieczeń Społecznych
Attention OfDepartament Zamówień Publicznych, skrzydło C, 1 piętro, pokój 104
Addressul. Szamocka 3, 5
TownWarsaw
Postal Code01-748
Phone+48 226671703
Fax+48 226671733/36
Class Code32420000
Class DescriptionNetwork equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 13, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 114 przy ul. Milionowej 64, 92-310 Łódź.:3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr...
View more
Deadline: Dec 16, 2019
Przedmiotem zamówienia jest „Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU, zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu”
View more
Deadline: Dec 13, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 101 przy ul. Wspólnej 5/7 w Łodzi realizowanych w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja...
View more