Development and initial operations of the Galileo Reference Centre.

Extended TitleDevelopment and Initial Operations of the Galileo Reference Centre
Extended Description

Development and initial operations of the Galileo Reference Centre.

Modifications

Development and initial operations of the Galileo Reference Centre (GRC); in the frame of the initial operations, it became necessary to procure unidirectional network devices (data diodes) compatible with optical fiber capability for use within the GRC operational networks (unclassified and classified).

Deadline DateNone Provided
Publication Date2018-12-06
CountryCzech Republic
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationEuropean GNSS Agency (GSA)
Attention OfLegal and Procurement Department
AddressJanovskeho 438/2
TownPrague
Postal Code170 00
Class Code71700000
Class DescriptionMonitoring and control services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 14, 2019
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v Doudlebech nad Orlicí. Celková délka budované kanalizace je dle žádosti 15,24 km. Z toho 1,1 km tvoří přivaděč (napojení) na ČOV Vamberk...
View more
Deadline: Feb 19, 2019
Celková oprava v celé šíři dle výsledků diagnostiky. Provedení povrchu s hluk snižující úpravou km 2,55 - 6,7. Výměna krajových svodidelLokální výtluky, podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje. Poruchy odvodnění,...
View more
Deadline: Jan 17, 2019
Předmětem veřejné zakázky bude vybudování nového pavilonu goril v Zoo Praha. Rozsah předmětu veřejné zakázky je vymezen a detailně specifikován ve stejnojmenné projektové dokumentaci vypracované firmou ABM architekti spol. s...
View more