Region Jönköpings läns dotterbolag RJL Älghunden 4 AB skall bygga en bussdepå för Länstrafiken i Jönköpings län. I bussdepån skall det dagligen hantera 135 bussar fördelade på 76 st.Bio-gas och 59 el drivna bussar.

I projektet ingår markbyggnad av 53 000 m2 uppställningsyta samt 5200 m2 verkstadslokal och kontorsytor.

Extended TitleRJL Älghunden 4 507-455B Bussdepå, Ljungarum
Extended Description

Region Jönköpings läns dotterbolag RJL Älghunden 4 AB skall bygga en bussdepå för Länstrafiken i Jönköpings län. I bussdepån skall det dagligen hantera 135 bussar fördelade på 76 st.Bio-gas och 59 el drivna bussar.

I projektet ingår markbyggnad av 53 000 m2 uppställningsyta samt byggnation av 5200 m2 verkstadslokal och kontorsytor.

Deadline Date2019-01-31
Publication Date2018-12-07
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationRJL Älghunden 4 AB
Attention OfThomas Svärd
AddressBox 1024
TownJönköping
Postal Code551 11
Phone+46 102425164
Class Code45213314
Class DescriptionBus garage construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 22, 2019
Upphandlingen avser ramavtal som omfattar byggnadsarbeten som beräknas överstiga 500 000 SEK per avrop på Beställarens fastighetsbestånd.Upphandlingen är indelad i 8 olika entreprenadområden.
View more
Deadline: Jan 15, 2019
Upphandlingen innebär köp av konsult/entreprenadtjänster omfattande ombyggnad av Nora reningsverk. Som option kan uppdraget eventuellt även omfatta ombyggnad av Lindesbergs reningsverk.Uppdraget ska genomföras i samarbetsformen partnering, i vilken beställare och...
View more
Deadline: Jan 28, 2019
Nybyggnation av Ishall
View more