Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola”. Zamawiający informuje, że planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18. Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego wnioskowanego dofinansowania. W przeciwnym przypadku przypadku Zamawiają...

Extended TitleDostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola”
Changes
Section:
IV.2.7
Previous text:

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: 12.4.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, pok. 203, POLSKA

New text:

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.4.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, pok. 203, POLSKA

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-04-12
New text:
2019-04-26
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-04-12
New text:
2019-04-26
Deadline Date2019-04-26
Publication Date2019-04-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Tuchola
Attention OfUrząd Miejski w Tucholi
Addresspl. Zamkowy 1
TownTuchola
Postal Code89-500
Phone+48 523363430
Fax+48 523342138
Class Code09331100
Class DescriptionSolar collectors for heat production
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-03-20

Solar photovoltaic modules

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola”. Zamawiający informuje, że planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18.Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego wnioskowanego dofinansowania. W przeciwnym przypadku przypadku Zamawiają

Extended TitleDostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola”
Changes
Section:
II.1.1
Previous text:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola”

Numer referencyjny: ZP.271.2.36.2018.AS

New text:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola”

Numer referencyjny: ZP.271.2.2.2019.AS

Section:
II.2.4
Previous text:

Dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (załącznik nr 1) 44 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 296,96 kW (w tym 1 instalacja o mocy 2,7 kW do przygotowania c.w.u.),

New text:

Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (załącznik nr 1),

Section:
II.2.4
Previous text:

Dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (załącznik nr 1) 3 zestawy kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 13,3 kW oraz 7 zestawów powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u. i c.w.u. + wspomaganie c.o. wraz z zasobnikiem wody o łącznej mocy cieplnej 47kW.

New text:

Dostawę i montaż w kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu i zasobnikiem wody oraz dostawa i montaż powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u. i c.w.u. + wspomaganie c.o. wraz z zasobnikiem wody oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (załącznik nr 1).

Deadline Date2019-04-12
Publication Date2019-03-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Tuchola
Attention OfUrząd Miejski w Tucholi
Addresspl. Zamkowy 1
TownTuchola
Postal Code89-500
Phone+48 523363430
Fax+48 523342138
Class Code09331100
Class DescriptionSolar collectors for heat production
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-02-08

Solar photovoltaic modules

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola”. Zamawiający informuje, że planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18. Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego wnioskowanego dofinansowania. W przeciwnym przypadku przypadku Zamawiają...

Extended TitleDostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-03-29
New text:
2019-04-12
Section:
IV.2.7
Previous text:

Data: 29/03/2019

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: 29.3.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, pok. 203, POLSKA

New text:

Data: 12/04/2019

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: 12.4.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, pok. 203, POLSKA

Section:
II.1.1
Previous text:

Numer referencyjny: ZP.271.2.36.2018.AS

New text:

Numer referencyjny: ZP.271.2.2.2019.AS

Deadline Date2019-04-12
Publication Date2019-02-08
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Tuchola
Attention OfUrząd Miejski w Tucholi
Addresspl. Zamkowy 1
TownTuchola
Postal Code89-500
Phone+48 523363430
Fax+48 523342138
Class Code09331100
Class DescriptionSolar collectors for heat production
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-12-14

Solar photovoltaic modules

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola”. Zamawiający informuje, że planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18. Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego wnioskowanego dofinansowania. W przeciwnym przypadku przypadku Zamawiają

Extended TitleDostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych ...
Extended Description

1) część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych terenie Gminy Tuchola”, obejmująca między innymi:

Dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (załącznik nr 1) 44 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu o łącznej mocy elektrycznej 296,96 kW(w tym 1 instalacja o mocy 2,7 kW do przygotowania c.w.u.),

A. Cena (C) = 60 %

B. Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie (S) = 20 %

C. Okres gwarancji Wykonawcy (G) = 20 %

Deadline Date2019-03-29
Publication Date2018-12-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Tuchola
Attention OfUrząd Miejski w Tucholi
Addresspl. Zamkowy 1
TownTuchola
Postal Code89-500
Phone+48 523363430
Fax+48 523342138
Class Code09331200
Class DescriptionSolar photovoltaic modules
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 27, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej i leczenia oparzeń wraz z blokiem operacyjnym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze -...
View more
Deadline: May 27, 2019
Niniejsze zadanie związane jest z wykonaniem robót budowalnych w ramach inwestycji pn.: Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: „Przebudowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w...
View more
Deadline: May 27, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych na terenie miasta Łodzi będących w utrzymaniu Zarządu Dróg i Transportu z...
View more