Wyprodukowanie i dostarczenie 220szt. nowobudowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80’ serii Sggrs(s) do przewozów intermodalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Zał. nr 1, 1a i 3 do SWZ opublikowanym na stronie internetowej https://pkpcargo.eb2b.com.pl/.Zamawiający nie dopuszcza składania w postępowaniu ofert częściowych i wariantowych.Wykonawca zobowiązany jest m.in. do opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej,oznakowania wagonów,uzyskania certyfikatów weryfikacji WE podsystemu dla typu pojazdu kolejowego wykonanego w oparciu o uzgodnioną dokumentacją techniczną wagonu, a dla każdego wagonu będącego przedmiotem dostawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać deklarację weryfikacji WE podsystemu stwierdzające, że podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei, przeprowadzić szkolenie dla 20 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, naprawy i konserwacji dostarczonych wagonów.

Extended TitleDostawa nowobudowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80’ serii Sggrss do przewozów intermodalnych.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-04-15
New text:
2019-05-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-04-15
New text:
2019-05-30
Deadline Date2019-05-30
Publication Date2019-04-09
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationPKP Cargo Spółka Akcyjna
Attention OfPaulina Skrzypczak, Marta Górecka marta.gorecka@pkp-cargo.eu
Addressul. Grójecka 17
TownWarsaw
Postal Code02-021
Class Code34621100
Class DescriptionRailway freight wagons
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-02-07

Railway freight wagons

Wyprodukowanie i dostarczenie 220 szt. nowobudowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80’ serii Sggrs(s) do przewozów intermodalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Zał. nr 1, 1a i 3 do SWZ opublikowanym na stronie internetowej https://pkpcargo.eb2b.com.pl/. Zamawiający nie dopuszcza składania w postępowaniu ofert częściowych i wariantowych. Wykonawca zobowiązany jest m.in. do opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej, oznakowania wagonów, uzyskania certyfikatów weryfikacji WE podsystemu dla typu pojazdu kolejowego wykonanego w oparciu o uzgodnioną dokumentacją techniczną wagonu, a dla każdego wagonu będącego przedmiotem dostawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać deklarację weryfikacji WE podsystemu stwierdzające, że podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei, przeprowadzić szkolenie dla 20 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, naprawy i konserwacji dostarczonych wagonów.

Extended TitleDostawa nowobudowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80’ serii Sggrss do przewozów intermodalnych.
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie 220 szt. nowobudowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80’ (stóp) serii Sggrss do przewozów intermodalnych, do przewozu kontenerów 20’, 30’, 40’ (PN-ISO 668) na trzech wózkach 2-osiowych, przystosowany do eksploatacji w komunikacji międzynarodowej AVV (RIV) i PPW w reżimie „S” z maksymalnym naciskiem zestawu kołowego 22,5 tony oraz zdatny do eksploatacji z prędkością 120 km/h w stanie próżnym lub ładownym z oznaczeniem *** wg karty UIC 432. Platforma kontenerowa ma

W pełni odpowiadać wymaganiom interoperacyjności kolei wg TSI WAG (wagony towarowe), TSI NOI (hałas) oraz UIC.

New text:

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie 220 szt. nowobudowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80’ 9 stóp) serii Sggrs(s) do przewozów intermodalnych, do przewozu kontenerów 20’, 30’, 40’ (PN-ISO 668) na trzech wózkach 2-osiowych rodziny Y25L, przystosowany do eksploatacji w komunikacji międzynarodowej AVV (RIV) i PPW w reżimie „S” oraz zdatny do eksploatacji z prędkością 120 km/h w stanie próżnym lub ładownym z oznaczeniem *** wg karty UIC 432 lub w reżimie „SS”. Platforma kontenerowa ma w pełni odpowiadać wymaganiom interoperacyjności kolei wg TSI WAG (wagony towarowe), TSI NOI (hałas) oraz UIC.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-03-20
New text:
2019-04-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-03-20
New text:
2019-04-15
Deadline Date2019-04-15
Publication Date2019-02-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationPKP Cargo Spółka Akcyjna
Attention OfPaulina Skrzypczak, Marta Górecka, marta.gorecka@pkp-cargo.eu
Addressul. Grójecka 17
TownWarsaw
Postal Code02-021
Class Code34621100
Class DescriptionRailway freight wagons
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-12-21

Railway freight wagons

Wyprodukowanie i dostarczenie 220 szt. nowobudowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80’ serii Sggrs(s) do przewozów intermodalnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Zał. nr 1, 1a i 3 do SWZ opublikowanym na stronie internetowej https://pkpcargo.eb2b.com.pl/.Zamawiający nie dopuszcza składania w postępowaniu ofert częściowych i wariantowych.Wykonawca zobowiązany jest m.in. do opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej, oznakowania wagonów, uzyskania certyfikatów weryfikacji WE podsystemu dla typu pojazdu kolejowego wykonanego w oparciu o uzgodnioną dokumentacją techniczną wagonu, a dla każdego wagonu będącego przedmiotem dostawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać deklarację weryfikacji WE podsystemu stwierdzające, że podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei, przeprowadzić szkolenie dla 20 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, naprawy i konserwacji dostarczonych wagonów.

Extended TitleDostawa nowobudowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80’ serii Sggrss do przewozów intermodalnych.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie 220 szt. nowobudowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80’ (stóp) serii Sggrss do przewozów intermodalnych, do przewozu kontenerów 20’, 30’, 40’ (PN-ISO 668) na trzech wózkach 2-osiowych, przystosowany do eksploatacji w komunikacji międzynarodowej AVV (RIV) i PPW w reżimie „S” z maksymalnym naciskiem zestawu kołowego 22,5 tony oraz zdatny do eksploatacji z prędkością 120 km/h w stanie próżnym lub ładownym z oznaczeniem *** wg karty UIC 432. Platforma kontenerowa ma

W pełni odpowiadać wymaganiom interoperacyjności kolei wg TSI WAG (wagony towarowe), TSI NOI (hałas) oraz UIC.

Zamawiający wymaga wykonania całości zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r., w tym 130 szt. w 2021 r.,90 szt. w 2022 r.

Deadline Date2019-03-20
Publication Date2018-12-21
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationPKP Cargo Spółka Akcyjna
Attention OfPaulina Skrzypczak, Marta Górecka marta.gorecka@pkp-cargo.eu
Addressul. Grójecka 17
TownWarsaw
Postal Code02-021
Class Code34621100
Class DescriptionRailway freight wagons
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 27, 2019
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej i leczenia oparzeń wraz z blokiem operacyjnym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze -...
View more
Deadline: May 27, 2019
Niniejsze zadanie związane jest z wykonaniem robót budowalnych w ramach inwestycji pn.: Bezpieczny transport w Opolu w zakresie: „Przebudowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w...
View more
Deadline: May 27, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych na terenie miasta Łodzi będących w utrzymaniu Zarządu Dróg i Transportu z...
View more